Trung tâm y tế xã có được cấp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho F0?

Giải đáp về việc cấp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho F0

Xin cấp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho F0 ở đâu? Trung tâm y tế xã có được cấp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho F0? Đây là câu hỏi được rất nhiều người lao động quan tâm khi mà số lượng người lao động nhiễm Covid19 những ngày gần đây đang tăng cao.

Việc có được giấy nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ sẽ giúp các F0 nhận được các quyền lợi khi cách ly và tự điều trị Covid19 tại nhà. Tuy nhiên giấy nghỉ việc hưởng BHXH do Trung tâm y tế xã, phường cấp cho F0 có được coi là hợp lệ hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Công ty TNHH Universalalloy Corporation Việt Nam hỏi, BHXH quận Hải Châu áp dụng phần lưu ý trong Công văn số 603/SYT-NVY ngày 11/02/2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để không giải quyết chế độ cho người lao động có đúng không? Theo ý kiến của Công ty, Sở Y tế chỉ ghi hoặc đối với trường hợp ủy quyền, còn với trường hợp Trạm y tế được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH mà không cần ủy quyền thì sao? 

Công ty đề nghị xem xét hỗ trợ giải quyết những trường hợp này vì dịch bệnh COVID-19 phức tạp, trong khi người lao động phải đi lại nhiều lần, mẫu giấy nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động đã đầy đủ.

Về vấn đề này, BHXH thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Việc cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Để tháo gỡ những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 603/SYT-NVY ngày 11/02/2022 hướng dẫn về việc hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19, trong đó hướng dẫn thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp người lao động F0 hoặc con F0 dưới 7 tuổi của người lao động đang cách ly, điều trị tại nhà.

Tại điểm b, mục 1 Công văn số 603/SYT-NVY nêu rõ: Đối với trường hợp người lao động F0 hoặc con F0 dưới 7 tuổi của người lao động đang cách ly, điều trị tại nhà:

- Trung tâm y tế quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý Trạm y tế xã, phường, Trạm y tế lưu động thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu quy định tại Phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Hoặc thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho người tại Trạm y tế xã, phường, Trạm y tế lưu động ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Khoản d, Mục 5, Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT. Lưu ý: Dấu đóng tại "Phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị" là dấu của Trung tâm y tế quận, huyện.

Tại Điểm c, Mục 3 Công văn số 603/SYT-NVY nêu trên, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đã hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện cấp lại, cấp bổ sung, cấp sửa đổi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động F0 điều trị nội trú tại Bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 hoặc cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường hợp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất, bị hỏng, cấp sai mẫu, cấp không đúng thẩm quyền, có sai sót về thông tin… theo quy định tại Khoản a và Khoản b, Mục 5, Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Việc BHXH quận Hải Châu từ chối giải quyết chế độ ốm đau đối với những hồ sơ, chứng từ do Trạm y tế xã, phường cấp không đúng quy định tại Công văn số 603/SYT-NVY nêu trên là đúng quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đề nghị Công ty TNHH Universalalloy Corporation Việt Nam thông tin cho người lao động nắm rõ quy định và thực hiện.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.572
0 Bình luận
Sắp xếp theo