Giáo viên tiểu học có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp 2024?

Giáo viên tiểu học có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp 2024? Nếu giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên thì cách tính lương như thế nào? HoaTieu.vn mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Giáo viên có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp?
Giáo viên có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp?

1. Câu hỏi tình huống

Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, hiện đang là chức danh nghề nghiệp hạng II tôi đã học và có bằng đại học được 3 năm rồi, vậy tôi có được tính lương đại học không?

Trả lời: Về trường hợp của bạn, do thông thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi chưa đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn. Do đó, bạn có thể căn cứ vào các điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật sau để xác định cách tính lương cho trường hợp của mình.

Hình ảnh minh họa giáo viên tiểu học
Hình ảnh minh họa giáo viên tiểu học

Tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Bộ Nội vụ “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập” – có nêu: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28. như sau:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hạng II.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Quy định về bổ nhiệm và xếp lương cho giáo viên tiểu học

Về nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được áp dụng theo Điều 7 Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (dù thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT nhưng quy định về nguyên tắc bổ nhiệm vẫn thực hiện theo quy định thông tư 1/2015/TTLT-BGDĐT-BNV), cụ thể:

- Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

- Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng.

Còn tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, hướng dẫn: Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Việc thăng hạng viên chức giáo viên tiểu học được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

3. Giáo viên tiểu học có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp?

Theo quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho giáo viên tiểu học đã được đề cập tại phần 2 thì có thể kết luận: Lương giáo viên tiểu học được tính căn cứ theo chức danh nghề nghiệp.

Hơn nữa, theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định:

Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng.

Do đó, bằng đại học chỉ là một phần của quy định tuyển dụng và bổ nhiệm đối với giáo viên tiểu học chứ không phải là căn cứ để tính lương giáo viên.

Trước kia, đối với giáo viên mới được tuyển dụng thì sẽ được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV (hệ số 1,86).

Tuy nhiên, theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì không còn quy định về chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV nữa, chỉ còn giáo viên hạng I, II, III.

Chức danh của giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sẽ không căn cứ vào trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển. Vì vậy, giáo viên mới được tuyển dụng hiện nay sẽ được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III (hệ số lương từ 2,34 - 4,98).

4. Cách tính lương giáo viên tiểu học

Tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15.

Như vậy, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2022, Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức. Do chưa thực hiện cải cách tiền lương, nên mức lương cơ sở 2022 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

Lương được tính theo công thức:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Như vậy mức lương của giáo viên tiểu học = hệ số lương x 1,49 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Hệ số lương các bậc dạy học đã có sự thay đổi so với trước đó, mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết sau: Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất 2024

Bài viết trên đã giải đáp câu hỏi Giáo viên tiểu học có bằng đại học có được tính lương theo bằng cấp? Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luậtVăn bản pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 9.029
0 Bình luận
Sắp xếp theo