Các đối tượng không thể trở thành xã viên hợp tác xã 2024

Các đối tượng không thể trở thành xã viên hợp tác xã 2024. Hợp tác xã là môi trường sản xuất, kinh doanh tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã viên phát triển kinh tế, cùng học hỏi, giúp đỡ nhau. Vậy muốn tham gia trở thành thành viên HTX phải đáp ứng điều kiện như thế nào? Những đối tượng nào không thể trở thành thành viên HTX? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề này. Mời bạn đọc tham khảo cùng HoaTieu.vn.

Quy định về thành xã viên hợp tác xã theo pháp luật hiện hành.
Quy định về thành xã viên hợp tác xã theo pháp luật hiện hành.

1. Thành viên hợp tác xã là gì?

Căn cứ theo Luật Hợp tác xã 2012 quy định:

Thành viên Hợp tác xã được hiểu là Xã viên hợp tác xã, là người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã. Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tán thành điều lệ hợp tác xã, tự nguyện xin gia nhập hợp tác xã.

Những thành viên trong HTX có quyền dân chủ và bình đẳng thể hiện ở quyền biểu quyết ngang nhau dù vốn góp là ít hay nhiều.

Có thể nói HTX là mô hình kinh tế mang tính nhân văn cao của xã hội. Mục tiêu của HTX là tạo ra môi trường tốt, để mọi thành viên cùng nhau nỗ lực, lao động sản xuất, kinh doanh.

2. Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì?

Hình ảnh minh họa HTX nông nghiệp ở Bắc Ninh.
Hình ảnh minh họa HTX nông nghiệp ở Bắc Ninh.

Điều kiện làm thành viên của hợp tác xã được quy định tại Điều 13 Luật hợp tác xã 2012, cụ thể như sau:

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

- Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

- Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về việc góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp cụ thể như sau:

- Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Như vậy, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định trên đây thì có thể trở thành thành viên của hợp tác xã.

3. Các đối tượng không thể trở thành xã viên hợp tác xã

Những chủ thể không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Điều 13 Luật hợp tác xã 2012 đều không thể trở thành thành viên của HTX, cụ thể:

- Cá nhân không phải là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú không hợp pháp tại Việt Nam, chưa đủ 18 tuổi trở lên, không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Không có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

- Không tiến hành góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã;

Thực chất, mục tiêu của HTX là giúp đỡ xã viên có môi trường phát triển kinh tế, mọi người cùng giúp đỡ nhau, chung tay sản xuất, kinh doanh theo mô hình kinh tế tập thể. Vì thế HTX mang tính nhân văn rất cao, thu hút được đông đảo lực lượng thành viên tham gia. Và cũng vì mang những mục tiêu xã hội là chính, mong muốn mọi người cùng nhau phát triển kinh tế, có đời sống ấm no mà trên thực tế, việc gia nhập vào HTX cũng không hề quá khó khăn.

Các chủ thể chỉ cần đáp ứng điều kiện để trở thành xã viên tại mục 2 bài viết là đã có thể trở thành thành viên HTX để cùng giúp đỡ nhau phát triển sản xuất.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc về vấn đề Các đối tượng không thể trở thành xã viên hợp tác xã? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.203
0 Bình luận
Sắp xếp theo