Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không 2024?

Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không 2024? Hợp tác xã là mô hình kinh tế tập thể có tính nhân văn cao. Tuy nhiên liệu HTX có phải là một loại hình doanh nghiệp không? Đây là câu hỏi mà nhiều người vẫn còn nhầm lẫn. Để giải đáp vấn đề trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn. nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.

Hợp tác xã là mô hình kinh tế tập thể có tính nhân văn cao.
Hợp tác xã là mô hình kinh tế tập thể có tính nhân văn cao.

1. Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp không?

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì hiện nay ở Việt Nam chỉ tồn tại các loại hình doanh nghiệp sau đây:

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty cổ phần

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Công ty hợp danh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Qua quy định trên ta có thể kết luận rằng HTX chỉ là tổ chức kinh tế tập thể được lập ra nhằm mục đích hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.

Còn doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích kinh doanh, lợi nhuận luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu của các nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp.

Vì vậy HTX không phải là doanh nghiệp.

2. Hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp?

Hình ảnh minh họa về HTX.
Hình ảnh minh họa về HTX.

Như đã đề cập tại phần 1, HTX là mô hình kinh doanh tập thể được thành lập với mục đích nâng cao đời sống của người lao động, tạo điều kiện, môi trường để mọi thành viên trong HTX cùng hợp tác, giúp đỡ nhau trong kinh doanh, sản xuất. Vì vậy HTX mang tính xã hội, tính nhân văn cao.

Còn Doanh nghiệp, căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh.

Mục tiêu chính của các nhà đầu tư khi góp vốn vào doanh nghiệp là kinh doanh có lãi. Lợi nhuận luôn là mục tiêu, mục đích chính của doanh nghiệp. Nếu không nhằm mục đích kiếm tiền, kinh doanh sinh ra lợi nhuận thì không phải là tổ chức doanh nghiệp.

Do đó, có thể kết luận HTX không phải là một loại hình doanh nghiệp.

3. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về bản chất, pháp nhân là “con người” trên phương diện pháp lý.

Điều 3 Luật HTX 2012 cũng chỉ rõ HTX có tư cách pháp nhân.

HTX được thành lập và có cơ cấu tổ chức theo quy định của luật HTX, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

4. Các loại hình hợp tác xã

Căn cứ theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thì HTX được phân loại như sau:

Căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ HTX cung ứng cho thành viên, HTX được phân thành 04 loại:

  • HTX phục vụ sản xuất;
  • HTX phục vụ tiêu dùng;
  • HTX tạo việc làm và HTX hỗn hợp.

Căn cứ theo số lượng thành viên, HTX được phân loại thành:

  • HTX quy mô thành viên siêu nhỏ;
  • HTX quy mô thành viên nhỏ; HTX quy mô thành viên vừa;
  • HTX quy mô thành viên lớn.

Căn cứ theo tổng nguồn vốn, HTX được phân loại thành:

  • HTX quy mô vốn siêu nhỏ;
  • HTX quy mô vốn nhỏ;
  • HTX quy mô vốn vừa;
  • HTX quy mô vốn lớn.

Căn cứ theo ngành, nghề đăng ký kinh doanh, HTX được phân loại theo các nhóm ngành kinh tế cấp 1 quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về Hợp tác xã có phải là doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân không? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo