Thời hạn sử dụng chứng chỉ tin học và ngoại ngữ của giáo viên

Theo quy định hiện hành thì ở mỗi cấp học giáo viên phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học. Vấn đề đặt ra là các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học của mỗi giáo viên sẽ có giá trị trong bao lâu? HoaTieu.vn xin chia sẻ về vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học là những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin việc, đặc biệt, không thể thiếu trong hồ sơ thi tuyển công chức. Và vấn đề về thời hạn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học là thắc mắc của rất nhiều người. Để nắm rõ xem thời hạn của chứng chỉ ngoại ngữ tin học có giá trị trong bao lâu, mời các bạn tham khảo nội dung sau đây.

1. Thời hạn sử dụng đối với chứng chỉ tin học

Theo quy định hiện hành, chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin bao gồm: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Trong đó:

- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau: Hiểu biết về CNTT cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản.

- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau: Xử lý văn bản nâng cao; Sử dụng bảng tính nâng cao; Sử dụng trình chiếu nâng cao; Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Thiết kế đồ họa hai chiều; Biên tập ảnh; Biên tập trang thông tin điện tử; An toàn, bảo mật thông tin; Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

Việc tổ chức thi và cấp các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Theo đó, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) còn chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầu của các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Tuy nhiên, nếu muốn có chứng chỉ mới, các giáo viên cần phải thi hoặc học lại mà không thể chuyển đổi trực tiếp từ chứng chỉ cũ được.

Về thời hạn của chứng chỉ, có thể thấy, các văn bản pháp luật hiện hành không quy định cụ thể, đồng thời, trên các loại chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay cũng không ghi thời hạn sử dụng. Theo đó, có thể hiểu, các chứng chỉ này sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

2. Thời hạn sử dụng đối với chứng chỉ ngoại ngữ

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6 (tương đương với 6 bậc A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Cũng theo Thông tư này, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ sẽ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Đồng thời, ngày 03/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Công văn 3755/BGDĐT-GDTX gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn chi tiết về vấn đề này, theo đó, việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

Như vậy, có thể thấy, hiện tại không có văn bản nào quy định cụ thể về thời hạn của các loại chứng chỉ ngoại ngữ mà thời hạn sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ này sẽ do đơn vị sử dụng nhân lực quy định tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu của công việc.

Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học chỉ được công nhận khi được cấp bởi các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Theo Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thì 08 đơn vị được phép cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 6 bậc bao gồm:

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Hà Nội

- Đại học Thái Nguyên;

- Đại học Cần Thơ.

Đánh giá bài viết
1 7.463
0 Bình luận
Sắp xếp theo