Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên là vấn đề được nhiều thầy cô giáo quan tâm bởi mức lương giáo viên hiện nay khá "ít ỏi".

Nâng lương trước thời hạn nói chính xác hơn là nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Điều kiện nâng bậc lương được quy định tại điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Có 2 trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn:

 • Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
 • Đối với giáo viên đã có thông báo nghỉ hưu

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn đối với từng trường hợp được quy định như sau:

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

 • Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.
 • Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.
 • Đạt đủ các tiêu chuẩn:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

 • Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Lưu ý: "Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ" do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với giáo viên đã có thông báo nghỉ hưu:

 • Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.
 • Trong thời gian giữ bậc đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

 • Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định

2. Chế độ nâng lương trước thời hạn

Chế độ nâng lương trước thời hạn

- Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

 • Tỷ lệ giáo viên (trừ những người được nâng lương trước thời hạn khi đã có quyết định thông báo nghỉ hưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số giáo viên
 • Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

- Nâng bậc lương trước thời hạn do đã có quyết định nghỉ hưu

Những giáo viên thuộc trường hợp này được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời hạn giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên

3. Ai được ưu tiên nâng lương trước hạn?

Điều 13 Quyết định 51 quy định sẽ xét trước người có thành tích cao hơn, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự:

 • Công chức có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của những năm trước;
 • Công chức là nữ;
 • Công chức có thâm niên công tác lâu năm;
 • Công chức chưa được nâng lương trước hạn lần nào.

4. Hồ sơ nâng lương trước thời hạn của giáo viên

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

 • Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.
 • Bản sao quyết định công nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đối với từng cá nhân;
 • Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

Nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

 • Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.
 • Bản sao Thông báo nghỉ hưu.
 • Quyết định lương hiện hưởng.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định về Nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
5 27.945
0 Bình luận
Sắp xếp theo