Cách lãi chậm nộp BHXH 2024 là gì?

Cách lãi chậm nộp BHXH 2024 là gì? Người đã tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định thì phải đóng tiền BHXH đầy đủ và đúng hạn cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu nộp chậm tiền BHXH thì sẽ phải nộp thêm cả tiền lãi. Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Hoatieu.vn về cách tính lãi chậm nộp BHXH nhé.

1. Cách lãi chậm nộp BHXH là gì?

Như các bạn đã biết, khi tham gia BHXH và lựa chọn theo phương thức đóng nào thì phải tuân thủ nộp đúng hạn theo phương thức đó, nếu quá thời hạn quy định thì bên phía cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ áp dụng mức lãi suất theo quy định.

Do vậy, người tham gia BHXH nộp muộn thì sẽ phải đóng cả tiền BHXH chưa đóng cộng với tiền lãi nộp chậm.

2. Các phương thức đóng Bảo hiểm xã hội

Hiện nay, có các phương thức đóng BHXH đó là đóng hàng tháng, hoặc hàng quý, hoặc 6 tháng một lần, ngoài ra còn có thể đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài thì đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người tham gia BHXH được lựa chọn một trong các phương thức trên. Khi lựa chọn đóng theo phương thức nào phải đảm bảo tuân thủ về thời hạn nộp.

3. Cách lãi chậm nộp BHXH 2022

Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg3 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc thu tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện như sau:

a) Trường hợp chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng;

b) Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;

c) Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân quy định tại điểm a và b Khoản này gửi cơ quan bảo hiểm xã hội trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an để thống nhất thực hiện.

- Số tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thu được, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an quyết toán riêng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp và thực hiện như sau:

+ Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất thuộc quỹ bảo hiểm xã hội;

+ Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm y tế được bổ sung vào quỹ dự phòng bảo hiểm y tế để điều tiết chung;

+ Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp được bổ sung vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Mức cách lãi chậm nộp BHXH 2022

Người tham gia BHXH nộp chậm quá thời hạn quy định thì có các thắc mắc liên quan đến mức cách lãi chậm nộp BHXH là bao nhiêu? Để giải đáp cho bạn đọc, Hoatieu.vn đưa ra căn cứ tính mức lãi suất. Tại Thông báo số 89/TB-BHXH ban hành ngày 13/01/2022 của BHXH Việt Nam đã thông báo:

- Mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2021 là 4,39%/năm;

- Lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2021 là 3,26%/năm.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Thông báo số 230/TB-BHXH ngày 17/1/2022 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng BHXH năm 2022 thì mức lãi suất chậm đóng BHTN, BHTN, BHYT được áp dụng từ ngày 01/01/2022 như sau:

  • Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,7316%/ tháng
  • Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT là 0,5434%/ tháng

Doanh nghiệp/đơn vị vi phạm sẽ căn cứ vào mức lãi suất trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN và BHYT tương ứng với trường hợp của mình.

Như vậy, trên đây là những chia sẻ của Hoatieu.vn về vấn đề Cách lãi chậm nộp BHXH 2024 là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Bảo hiểm thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo