Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì?

Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì? Quốc phòng là hoạt động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng vệ, bảo vệ quốc gia nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài vào. Hoạt động quốc phòng là hoạt động có mục đích và nhiệm vụ rõ ràng được nhà nước nêu ra. Vậy cụ thể mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Quốc phòng toàn dân là gì?

Quốc phòng toàn dân là toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, còn nhà nước thống nhất quản lý.

Nền quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng được nền quốc phòng được khẳng định nhất quán trong các văn kiện của các kỳ đại hội mang tính toàn dân với chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân được xây dựng dựa trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, tài chính, vật lực của toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường nhằm tập trung sức mạnh toàn diện, cân đối, của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh của quân sự là đặc trưng và giữ vững hòa bình, ổn định đất nước.

Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì?
Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì?

2. Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì?

Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là tạo sức mạnh tổng hợp và tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thứ nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp đất nước về chính trị, an ninh, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, công nghệ để giữ vững hòa bình ổn định của đất nước đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh và đánh thắng các quân xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

Ngoài ra còn nhằm tạo thế chủ động cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nhân dân ta có thế chủ động thì sẽ nắm vững được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Có thể thấy mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là rất quan trọng đối với toàn dân và đất nước. Khi mà đất nước ta đã trải qua nhiều biến cố trong lịch sử với những cuộc chiến tranh chống lại quân xâm lược mới giành lại đất nước được như hôm nay. Đến hiện tại thì nước ta vẫn bị những kẻ xâm lược nhăm nhe mong muốn có được vùng đất của nước mình.

3. Biện pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là:

  • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường hiện đại

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng cần phải phù hợp với tình thế hiện tại, phù hợp với bối cảnh mới trong thời kỳ toàn cầu hóa kinh tế.

  • Tập trung xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân
  • Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
  • Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Mục đích của nền quốc phòng toàn dân là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo