Hướng dẫn tặng quà ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 năm 2024

Hàng năm cứ đến ngày Thương binh Liệt sỹ 27/07, Đảng và nhà nước ta lại có những món quà nhỏ để động viên tinh thần, tri ân đến các đối tượng có công với cách mạng - không chỉ là một biểu hiện lòng biết ơn và tôn vinh đối với những người đã dấn thân, đánh đổi và hy sinh trong cuộc kháng chiến lịch sử của dân tộc, mà còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước ta.

Quy định tặng quà ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 trong bối cảnh hiện nay giúp cho việc thực hiện và duy trì quy định này không chỉ là việc làm thiết thực mà còn giúp bảo tồn và truyền lửa tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc và khích lệ sự phát triển toàn diện của đất nước Việt Nam.

Cùng HoaTieu.vn tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Định mức quà tặng đối tượng có công với cách mạng ngày Thương Binh Liệt sĩ 27/7 năm 2024

Ngày 19/06/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký và ban hành Quyết định 715/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định 715/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Mức quà 600.000 đồng

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

2. Lưu ý về tặng quà cho các đối tượng

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-CTN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2392/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) hướng dẫn thêm một số điểm đáng lưu ý như sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN:

Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

Cụ thể, những đối tượng được quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định 715 là:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN:

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Cụ thể, đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 715 là:

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-CTN:

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

Cụ thể, đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 715 là:

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Quy định tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng ngày 27/7
Quy định tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng ngày 27/07

3. Quy định hướng dẫn tổ chức thực hiện

Chủ tịch nước tặng quà qua hình thức bằng tiền cho đối tượng chính sách và tổng kinh phí là hơn 427 tỷ đồng. Việc tặng quà phải kết hợp với thăm hỏi, động viên từ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan địa phương tuyên truyền và thực hiện tặng quà đúng thời hạn trước Ngày Thương binh-Liệt sĩ để tránh sai sót.

Kinh phí tặng quà do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong ngân sách nhà nước năm 2023 theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.

Các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân sẽ được hướng dẫn thực hiện tặng quà bởi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo quy định và gửi đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ kiểm tra, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà dựa trên hồ sơ gốc, sau đó gửi danh sách đã được phê duyệt đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện. Đồng thời, Sở sẽ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 31/8/2023.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết cùng chuyên mục Hành chính trong Hỏi đáp pháp luật tại HoaTieu.vn như:

Đánh giá bài viết
9 1.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo