Tội tổ chức đánh bạc 2024

Tội tổ chức đánh bạc 2024 bị pháp luật xử phạt rất nặng theo Bộ luật Hình sự hiện hành. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa ý thức được điều đó mà vẫn vi phạm. Hoatieu.vn xin gửi tới các bạn quy định pháp luật hiện hành về xử lý tội tổ chức đánh bạc hiện nay qua bài viết sau:

Tội tổ chức đánh bạc 2024

1. Tội tổ chức đánh bạc là gì?

Tổ chức đánh bạc là việc người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Hành vi tổ chức đánh bạc cũng tương tự như một số hành vi tổ chức phạm tội khác, nhưng đối với tội tổ chức đánh bạc thì người phạm tội phải tổ chức ít nhất từ hai người trở lên đánh bạc.

2. Xử phạt Tội tổ chức đánh bạc như thế nào 2024?

Như đã phân tích, tội tổ chức đánh bạc sẽ bị xử phạt rất nặng. Đặc biệt, rất nhiều người quan tâm tới vấn đề tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm?

Theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc như sau:

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm

=> Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì mức xử phạt đối với tội tổ chức đánh bạc 2024 sẽ từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc đi tù từ 01 năm đến 05 năm.

Thêm vào đó, đối với các trường hợp gồm: Có tính chất tổ chức chuyên nghiệp, Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm thì mức phạt này sẽ cao hơn, bị phạt tù 05 đến 10 năm.

3. Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc 2024

  • Yếu tố chủ thể

Theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật Hình sự 2015 thì chủ thể của tội phạm là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và độ tuổi theo quy định. Như vậy, độ tuổi đủ để chịu trách nhiệm hình sự là từ 14-16 tuổi trở lên, trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tội tổ chức đánh bạc không thuộc trường hợp chủ thể đặc biệt. Vì vậy, căn cứ theo khoản 1 điều 12 Bộ Luật hình sự thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

  • Yếu tố khách thể

Ta có thể hiểu yếu tố khách thể là quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ, bị xâm hại, gây thiệt hại, đe dọa,  gây nguy hiểm.

  • Yếu tố chủ quan

Yếu tố chủ quan là thái độ tâm lý của người phạm tội, người phạm tội cố ý thực hiện hành vi.

  • Yếu tố khách quan

Yếu tố khách quan: Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội do hậu quả, tác hại, mối quan hệ nhân quả giữa tính chất nguy hiểm và hậu quả do hành vi đó gây trong cùng thời gian, địa điểm, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi khách quan: Tội tổ chức đánh bạc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, dụ dỗ, đe dọa... đối với người khác tham gia vào trò chơi này. Như vậy, hành vi khách quan của tội này là hành vi tổ chức đánh bạc. Người tổ chức đánh bạc chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

4. Dấu hiệu tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc là việc mời chào, rủ rê, lôi kéo người khác tham gia hoạt động chơi cờ bạc có cả mình tham gia.

Dấu hiệu của tội tội gá bạc là dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tàu, xe, thuyền, bè...) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền (tiền hồ). Hành vi gá bạc có nơi còn gọi là chứa gá bạc hoặc chứa bạc. Nếu vì nể nang mà cho người khác dùng địa điểm đang do mình quản lý, sử dụng để đánh bạc thì không bị coi là gá bạc. Như vậy, dấu hiệu bắt buộc để xác định có hành vi gá bạc hay không là có thu tiền hồ hay không.

5. Tội tổ chức đánh bạc qua mạng bị xử phạt thế nào?

Nếu sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử khác để tổ chức đánh bạc, thì theo quy định đây là một dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng tại điểm c Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Trong đó, một người có hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc qua mạng sẽ phải chịu hình phạt như sau:

- Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm;

- Có thể chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?

Tại Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về khái niệm án treo như sau:

Án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Bên cạnh đó, theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc như sau:

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

....

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

....

=> Như vậy, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc mà bị tuyên án phạt tù không quá 03 năm cũng như đáp ứng các yêu cầu nhất định về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ thì có khả năng được xem xét hưởng án treo.

Ngược lại, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm thì không được xem xét hưởng án treo.

Trên đây là toàn bộ thông tin về xử phạt tội tổ chức đánh bạc 2024 mà Hoateu đã tổng hợp được. Ngoài ra mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật trên trang HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo