12 chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ

Tổng hợp những chế độ ưu đãi dành cho con thương binh, liệt sĩ

Con của thương binh, liệt sĩ được hưởng những chế độ về miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt, miễn gọi nhập ngũ, được ưu tiên trong tuyển sinh, được trợ giúp pháp lý, được cấp phụ cấp hàng tháng… Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

1. Miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt

Áp dụng đối với:

 • Con của liệt sĩ
 • Con của thương binh hạng 1 hoặc bệnh binh hạng 1
 • Con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động

(Khoản 2 Điều 12 Luật dân quân tự vệ 2009)

2. Miễn gọi nhập ngũ

Áp dụng đối với:

 • Con của liệt sĩ
 • Con của thương binh hạng 1
 • 01 con của thương binh hạng 2
 • 01 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 • 01 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

(Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)

Chế độ dành cho con thương binh liệt sĩ

3. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Áp dụng đối với con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng

(Khoản 5 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

4. Giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Áp dụng đối với con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng

(Khoản 3 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

5. Được ưu tiên trong tuyển sinh

Áp dụng đối với:

 • Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945
 • Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945
 • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
 • Con của thương binh
 • Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

Cụ thể:

- Kỳ thi THPT Quốc gia: Được cộng 0.5 điểm (áp dụng đối với con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên)

(Khoản 1 Điều 36 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT)

- Được ưu tiên trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

(Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT)

- Được ưu tiên tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng.

(Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT)

- Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ: Được cộng 10 điểm đối với thang điểm 100 trong trường hợp không được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc 1 điểm đối với thang điểm 10 đối với 1 trong 2 môn thi hoặc kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT.

- Ưu tiên tuyển sinh đi học nước ngoài.

(Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT)

6. Được ưu tiên trong tạo việc làm

Áp dụng đối với:

 • Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945
 • Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945
 • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
 • Con của thương binh
 • Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

Cụ thể:

- Được ưu tiên trong tuyển dụng công chức (thi tuyển hoặc xét tuyển)

- Được ưu tiên trong thi tuyển viên chức (áp dụng đối với con của liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh)

(Khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP)

7. Được hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

Áp dụng đối với:

 • Con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945
 • Con của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945
 • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
 • Con của thương binh
 • Con của bệnh binh

(Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012)

- Cụ thể là được miễn, giảm học phí.

(Khoản 3 Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP)

8. Được trợ giúp pháp lý

- Áp dụng đối với con của liệt sĩ.

(Khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2013/NĐ-CP)

9. Miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

- Áp dụng đối với con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi.

(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP)

10. Được xuất ngũ trước thời hạn đối với nghĩa vụ công an nhân dân

- Áp dụng đối với con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 38/2016/TT-BCA)

11. Được Nhà nước đóng BHYT

- Cụ thể, con của liệt sĩ được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

(Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014)

12. Được trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần

- Được trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Lưu ý: Không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có công cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học trong những trường hợp sau:

+ Không tiếp tục đi học ngay sau khi kết thúc bậc học phổ thông;

+ Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học;

+ Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học.

Đánh giá bài viết
1 655
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo