File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2024

File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2024 mới nhất bao gồm các mức lương của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; mức lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề; người lao động có điệu kiện làm việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm,...

1. Thang bảng lương là gì ?

Thang lương là hệ thống các nhóm lương/ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. Tổ chức – DN sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng.

Thang bảng lương là một công cụ cực kì hữu hiệu để hỗ trợ các nhà quản lý DN điều tiết chi phí trả lương cho nhân viên.

2. Hồ sơ xây dựng thang bảng lương năm 2020

Gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương

3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

6. Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu, nhưng rất quan trọng khi quyết toán thuế nhé)

2. File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2020

File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2020

CÔNG TY................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã số thuế: ................Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Địa chỉ: ......................
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
Áp dụng mức lương tối thiểu: 4.420.000 đồng
Đơn vị tính: Việt Nam đồng
NHÓM CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Bậc Lương
IIIIIIIVVVIVII
1. Giám đốc
Mức Lương8,000,0008,400,0008,820,0009,261,0009,724,05010,210,25310,720,765
2. Phó Giám đốc; Kế Toán Trưởng
Mức Lương7,000,0007,350,0007,717,5008,103,3758,508,5448,933,9719,380,669
3. Trưởng phòng kinh doanh; HCNS:
Mức Lương6,000,0006,300,0006,615,0006,945,7507,293,0387,657,6898,040,574
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV kỹ thuật; NV Văn phòng:
Mức Lương4,730,0004,966,5005,214,8255,475,5665,749,3456,036,8126,338,652
5. Nhân viên lao công, tạp vụ:
Mức Lương4,420,0004,641,0004,873,0505,116,7035,372,5385,641,1655,923,223
......, ngày.....tháng.....năm 2020
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bảng lương năm 2020

Bảng lương năm 2020

4. Cách xây dựng thang bảng lương 2020

  • Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.
  • Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

I. Cách ghi Bậc 1:

1) Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh: -> Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định:

Mức lương tối thiều vùng năm 2020Mức lương
Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I4.420.000 đồng/tháng
Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II3.920.000 đồng/tháng
Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III3.430.000 đồng/tháng
Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV3.070.000 đồng/tháng

2) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Như vậy:

VùngMức lương thấp nhất của người lao động qua học nghề, đào tạo nghề là:
Vùng I= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng
Vùng II= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng
Vùng III= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng
Vùng IV= 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

3) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%;

Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy:

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
VùngMức lương tối thiểu 2020
I4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870
II4.194.400 + (4.194.400 x 5%) = 4.404.120
III3.670.100 + (3.670.100 x 5%) = 3.853.605
IV3.284.900 + (3.284.900 x 5%) = 3.449.145

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
VùngMức lương tối thiểu năm 2020
I4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458
II4.194.400 + (4.194.400 x 7%) = 4.488.008
III3.670.100 + (3.670.100 x 7%) = 3.927.007
IV3.284.900 + (3.284.900 x 7%) = 3.514.843

Ví dụ 3: Tiếp ví dụ 2 bên trên:

=> Như vậy: Mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 như sau:

- Nếu NV kỹ thuật làm việc độc hại, thì mức lương tối thiểu là:

4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870

- Nếu NV kỹ thuật làm việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì mức lương tối thiểu:

4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458

- Mức tiền lương tháng tham gia BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

II. Cách ghi các Bậc sau (Từ bậc 2 trở đi):

Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Ví dụ 4: Nếu ở Bậc 1 ghi như sau:

  • NV tạp vụ Bậc 1 ghi: 4.420.000
  • NV Kỹ thuật Bậc 1 ghi: 4.729.400

=> Thì bậc 2 ghi như sau:

- NV tạp vụ: Bậc = 4.420.000 + (4.420.000 x 5%) = 4.641.000

- NV Kỹ thuật: Bậc 2 = 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870

- Số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi: -> Thường là để từ 5 - 7 bậc nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 13.085
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo