Giáo án Sinh học 8 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

Giáo án Sinh học 8 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến các bạn đọc trong bài viết sau đây là mẫu file word kế hoạch bài dạy môn Sinh học lớp 8 sách kết nối tri thức đầy đủ cả năm học từ bài 30 đến bài 47 theo chương trình sách giáo khoa mới môn Khoa học tự nhiên 8 KNTT. Sau đây là nội dung chi tiết giáo án Sinh học 8 KNTT. Để tải giáo án môn Sinh lớp 8 Kết nối, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Xem trọn bộ giáo án Sinh học 8 KNTT cả năm trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 30

BÀI 30: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

(Thời gian thực hiện: 01 tiết)

I. Mục tiêu:

1. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về cơ thể người.

- Giao tiếp và hợp tác: Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự. Xác định nội dung hợp tác nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng nhận biết các mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể.

- Năng lực khoa học tự nhiên:

- Nhận thức khoa học tự nhiên: nêu đặc điểm của cơ thể người và kể tên các cơ quan trong hệ cơ quan.

- Tìm hiểu tự nhiên: Lấy được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ thống nhất giữa các cơ quan trong hệ cơ quan.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được một số biện pháp rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật dựa trên mối quan hệ giữa các cơ quan.

2. Phẩm chất:

- Có niềm tin yêu khoa học.

- Quan tâm đến nhiệm vụ của nhóm.

- Có ý thức hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong bài học.

- Luôn cố gắng vươn lên trong học tập.

II. Thiết bị học tập và học liệu:

- Máy tính, máy chiếu, video

- Hình ảnh: 30.1 sgk

- Bộ tranh ảnh về các hệ cơ quan trong cơ thể người

III. Tiến trình dạy học:

A. Khởi động:

Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ học tập

a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để dẫn dắt vào nội dung của bài, HS xác định được nhiệm vụ của bài học.

b. Nội dung: HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn từ đó xác định được các điểm khác nhau giữa người và thú

c. Sản phẩm: HS liệt kê được các điểm khác biệt giữa người và thú

d. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

v Giao nhiệm vụ

- GV chia lớp thành 4 nhóm để tham gia trò chơi: “Ai nhanh hơn”

+ Luật chơi: các nhóm sẽ liệt kê các điểm khác nhau giữa con thỏ và con người trong thời gian 2 phút. Nhóm thắng cuộc là nhóm liệt kê được nhiều đặc điểm nhất.

v Thực hiện nhiệm vụ

- Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết

v Báo cáo, thảo luận

- GV mời lần lượt từng nhóm tham gia chơi dưới sự điều khiển của GV

v Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS và dẫn dắt vào bài

- HS nhận nhiệm vụ

- HS tham gia chơi hoàn thành nhiệm vụ.

- Các nhóm tham gia chơi, các nhóm khác có thể bổ sung câu trả lời.

- HS lắng nghe

........................

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 31

Xem trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 32

Xem trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 33

Xem trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 34

Xem trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 35

Xem trong file tải về.

Giáo án Sinh học 8 KNTT bài 36

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 947
0 Bình luận
Sắp xếp theo