Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo 2023-2024 cả năm file word

Giáo án môn Toán lớp 8 bộ CTST

Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo - Mời các thầy cô tham khảo kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 8 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo hướng dẫn của Công văn 5512. Với mẫu giáo án Toán lớp 8 file word của bộ sách Chân trời sáng tạo dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian khi soạn giáo án theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau đây là nội dung giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo học kì 1, học kì 2 mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo file word

Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo file word

TÊN BÀI DẠY: CHƯƠNG 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN (3 TIẾT)

Môn học: Toán; lớp: 8

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức.

- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng:

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1 - GV: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Giới thiệu nội dung chương 1.

3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu:

- HS làm quen với biểu thức đại số nhiều biến.

- Gợi động cơ, hứng thú cho HS tìm hiểu nội dung mới.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS câu trả lời cho câu hỏi mở đầu

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV đặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Nền nhà được chia thành bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông, nêu kích thước của mỗi hình? Tính diện tích của nền nhà theo x và y”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận cặp đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Đơn thức và đa thức.

a) Mục tiêu:

- Phân biệt được đơn thức và đa thức.

b) Nội dung:

- HS quan sát SGK để tìm hiểu khái niệm đơn thức và đa thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:

- HS Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Vận dụng giải được các bài tập HĐ1, Ví dụ 1, 2, thực hành 1, vận dụng 1.

d) Tổ chức thực hiện:

HĐ CỦA GV VÀ HS

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

* Giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP1

- Nêu khái niệm đơn thức, đa thức.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- GV yêu cầu đại diện nhóm nhanh nhất lên bảng thực hiện HĐKP 1.

- GV yêu cầu vài HS nêu khái niệm đơn thức, đa thức.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 1, chuẩn hóa khái niệm đơn thức, đa thức.

- GV lưu ý cho học sinh chú ý trong SGK trang 6.

1. Đơn thức và đa thức

*Định nghĩa:

- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

- Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức là một hạng tử của đa thức.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- HS hoạt động cá nhân làm bài Ví dụ 1, Ví dụ 2, SGK trang 7.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài Thực hành 1, Vận dụng 1 vào bảng nhóm.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài Ví dụ 1,2

- HS rút ra nhận xét.

- GV yêu cầu 2 nhóm treo kết quả Thực hành 1, Vận dụng 1 của nhóm mình lên bảng.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2:

- Chính xác hóa kết quả bài Ví dụ 1, 2, Thực hành 1, Vận dụng 1.

*Ví dụ 1: SGK trang 7

* Ví dụ 2: SGK trang 7

* Thực hành 1:

Giải:

a) Các đơn thức là: ; ; 0;

b) Các đơn thức trên là những đa thức có 1 hạng tử

Đa thức ab - là đa thức có hai hạng tử

Đa thức x3 – x + 1 là đa thức có 3 hạng tử.

Biểu thức x - không phải là đa thức.

*Vận dụng 1:

a) (m2)

b) 17,215 (m2)

....................................

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
8 7.939
0 Bình luận
Sắp xếp theo