Giáo án Giáo dục công dân 8 Cánh Diều cả năm 2024

Giáo án GDCD 8 sách Cánh Diều là mẫu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân lớp 8 bộ Cánh Diều. Mẫu giáo án Giáo dục công dân lớp 8 Cánh Diều file word được các thầy cô giáo biên soạn bám sát với nội dung SGK và cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian khi soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết KHBD Giáo dục công dân 8, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Kế hoạch bài dạy GDCD lớp 8 Cánh Diều

Giáo án Giáo dục công dân 8 bộ Cánh Diều dưới đây được Hoatieu chia sẻ bao gồm 2 mẫu giáo án lớp 8 môn Giáo dục công dân sách Cánh Diều từ bài 1 đến bài 10 được các thầy cô giáo biên soạn chi tiết với đầy đủ các nội dung bài học trong sách giáo khoa. Sau đây là nội dung chi tiết giáo án GDCD 8 Cánh Diều của một số bài trong bộ giáo án của Hoatieu. Để xem toàn bộ nội dung 2 mẫu giáo án Giáo dục công dân 8 sách mới Cánh Diều, mời các bạn sử dụng file tải về.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 sách Cánh Diều file word

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 1

BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

Thực hiện được nhữngv làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc.

2. Năng lực

Năng lực chung:

Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:

Năng lực điều chỉnh hành vi: thực hiện và đánh giá được những hành vị, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam, các giá trị của truyền thống dân tộc và kể tên được những biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

3. Phẩm chất

Có phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, sống có trách nhiệm, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

Giáo án, SHS, SGV, SBT Giáo dục công dân 8.

Tranh, ảnh, truyện, thơ ca, thành ngữ, tục ngữ, bài hát, những ví dụ thực tế gắn với chủ đề bài học.

Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

SHS Giáo dục công dân 8.

Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú của HS đối với bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về nội dung bài học.

b. Nội dung:

- GV giới thiệu bài học, đưa ra định nghĩa về truyền thống dân tộc.

- GV cho HS đọc lời bài hát “Hào khí Việt Nam” của nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng và yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- GV dẫn dắt HS vào bài học.

c. Sản phẩm:

- HS lắng nghe và hiểu định nghĩa về truyền thống dân tộc.

- Câu trả lời của HS về truyền thống dân tộc Việt Nam qua bài hát “Hào khí Việt Nam” và chuẩn kiến thức của GV.

d.Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu bài học, đưa ra định nghĩa về truyền thống dân tộc: Truyền thống dân tộc là những giá trị tốt đẹp được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc tự hào, giữ gìn và phát huy những truyền thống đó là nền tảng và động lực phát triển cho mỗi người.

- GV cho HS nghe bài hát “Hào khí Việt Nam” (nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng), kết hợp đọc lời bài hát (SHS tr.5) và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy tìm trong đoạn trích trên những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

“Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Nhà Nam ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.

Sông Hát, hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sóng lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.

Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng.”

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lắng nghe GV nêu định nghĩa về truyền thống dân tộc.

- HS lắng nghe bài hát “Hào khí Việt Nam” và trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời: Những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam: giống hùng thiêng, nhà Nam ta, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa, hồn thiêng ơi, dựng xây gấm son sơn hà, ngàn đời ngút cao hùng thiêng.

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá và mời 1 – 2 HS chia sẻ thêm hiểu biết của mình về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc qua những bài hát, tấm gương anh hùng chống giặc ngoại xâm.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 1 – Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1. Tìm hiểu về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được một số truyền thống của dân tộc và hiểu biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

b. Nội dung:

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, đọc các thông tin SHS tr.6 và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS kể về những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam và nêu giá trị của những truyền thống đó.

- GV cùng HS rút ra kết luận về truyền thống dân tộc.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về truyền thống dân tộc Việt Nam, giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam và chuẩn kiến thức của GV.

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV mời 2 HS đọc lần lượt thông tin 1, 2 SHS tr.6.

- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:

· Nhóm 1, 2: Đọc thông tin 1.

· Nhóm 3, 4: Đọc thông tin 2.

a. Em hãy cho biết những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam được nói đến trong các thông tin trên?

b. Hãy chia sẻ về những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam mà em biết.

c. Theo em, truyền thống của dân tộc Việt Nam có giá trị như thế nào đối với cá nhân, gia đình, quê hương, đất nước?

- GV tổng hợp các ý kiến trên bảng lớp.

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin SHS, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS dựa vào hiểu biết của bản thân, thông tin tìm hiểu trên sách, báo, internet,... kể thêm những truyền thống dân tộc và trị của những truyền thống đó.

- HS rút ra kết luận về truyền thống dân tộc theo hướng dẫn của GV.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi về 2 thông tin:

+ Thông tin 1: Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giá trị của truyền thống:

· Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được hình thành và phát triển trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Truyền thống đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi, lập nên những kì tích vẻ vang.

· Nhờ đó mà chúng ta có được độc lập, tự do, được sống trong đất nước hoà bình và phát triển như ngày nay.

+ Thông tin 2: Truyền thống hiếu học. Giá trị:

· Truyền thống hiếu học là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống hiếu học tạo nên sức mạnh về trí tuệ, giáo dục và văn minh, đưa đất nước ngày càng tiến bộ và hiện đại.

· Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tôn vinh những bậc hiền tài từ xưa đến nay.

- GV mời đại diện 2 – 3 HS kể về những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam và nêu giá trị của những truyền thống đó: truyền thống cần cù lao động, yêu nước, nhân nghĩa, tôn sư trọng đạo,…

- GV yêu cầu HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về truyền thống dân tộc.

- GV chuyển sang nội dung mới.

1. Truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp: yêu nước, kiên cường; nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình; cần cù, sáng tạo, vượt khó vươn lên; tôn sư trọng đạo, hiếu học,…

- Giá trị của các truyền thống:

+ Là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc.

+ Là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Là tiền đề quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn ch

Hoạt động 2. Tìm hiểu biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam và đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

B. Nội dung:

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về và chuẩn kiến thức của GV.

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.

- GV nêu nhiệm vụ cho các nhóm:

· Nhóm 1: Hình ảnh 1 SHS tr.7.

· Nhóm 2: Hình ảnh 2 SHS tr.7.

· Nhóm 3: Hình ảnh 3 SHS tr.7.

· Nhóm 4: Hình ảnh 4 SHS tr.7.

Em hãy mô tả những hành động, việc làm của các nhân vật trong mỗi hình ảnh trên. Những hành động, việc làm đó đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam như thế nào?

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi: Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam mà em biết.

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin 1, 2 và trả lời câu hỏi.

- HS làm việc nhóm đôi, nêu những việc làm thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận về hình ảnh trong SHS tr.7:

+ Hình ảnh 1: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở hoạt động tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

+ Hình ảnh 2: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam thể hiện ở việc các thanh niên sẵn sàng tham gia vào các hoạt động bảo vệ Tổ quốc như tham gia nghĩa vụ quân sự,…

+ Hình ảnh 3: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở hoạt động cứu hộ những người gặp khó khăn, bị mắc kẹt ở những nơi bị ngập lụt.

+ Hình ảnh 4: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở hành động tham gia phòng, chống thiên tai của các thanh niên tình nguyện.

- GV mời đại diện 1 – 2 cặp đôi trình bày những việc làm thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Tìm hiểu về các truyền thống và giá trị truyền thống dân tộc qua những câu chuyện lịch sử, tác phẩm văn học, hội hoa, qua việc trò chuyện, lắng nghe ông bà, cha mẹ, các nghệ nhân, người làm nghề truyền thống, các cựu chiến binh,...

+ Tham quan các bảo tàng nghệ thuật, lịch sử, các triển lãm văn hoá về truyền thống dân tộc.

+ Tham gia và hỗ trợ hoạt động quảng bá văn hoá, truyền thống dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

+ Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+ Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với độ tuổi như chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ tìm hiểu về lịch sử, văn hoá truyền thống dân tộc.

+ Kính trọng người lớn tuổi, trân trọng những người lính, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

+ Tham gia, tìm hiểu và trân trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các ngày lễ kỉ niệm truyền thống của đất nước như ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam.

+ …..

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.

- GV kết luận về biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

2. Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

- Người Việt Nam luôn tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Lòng tự hào đó được thể hiện qua lời nói, hành động, thái độ, cảm xúc,… và được biểu hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội:

+ Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

+ Tích cực, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất.

+ Chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng.

+ Yêu quý, trân trọng, bảo vệ các di sản, các giá trị văn hóa của dân tộc.

+ Hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

..................

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 2

BÀI 2: TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC

Môn học: GDCD; lớp 8

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU:

1. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

- Giao tiếp và hợp tác : Biết quan sát hình ảnh, video và sử dụng ngôn ngữ đề trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận nhằm nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội:

+ Nhận biết được sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

+ Biết thu thập, tìm hiểu các biểu hiện đúng và các biểu hiện sai về tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

+ Hình thành, duy trì được mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh và thích ứng được với sự khác biệt của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Điều chỉnh hành vi:

+ Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

+ Khích lệ, động viên bạn bè tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

+ Đánh giá được hành vi đúng sai của bản thân và của mọi người trong việc về tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Phát triển bản thân: Xác định được lí tưởng sống của bản thân; lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện thể hiện sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

2. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Trách nhiệm: Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh, video

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 8, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

.....................

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 3

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 4

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 5

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 6

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 7

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 8

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 9

Xem trong file tải về.

Giáo án GDCD 8 Cánh Diều bài 10

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 4.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo