Tổng hợp giải đáp thắc mắc tiền lương, thưởng ngày lễ, tết 2024

Tổng hợp giải đáp thắc mắc về tiền lương ngày lễ, tết

Cứ đến dịp lễ, tết hàng năm là mọi người lại thắc mắc, nếu lễ, tết này mình đi làm thì mình được hưởng lương bao nhiêu? Hoặc mình được thưởng bao nhiêu vào dịp lễ, tết này? 

Dưới đây là tổng hợp giải đáp thắc mắc về tiền lương ngày lễ, tết theo quy định hiện hành Bộ Luật lao động 2019 cho các bạn, mời các bạn chú ý theo dõi.

Câu hỏiGiải đáp
Làm thêm ngày lễ vào ban ngày thì được hưởng lương như thế nào?

Tiền lương nhận được = 400% tiền lương làm việc theo ngày.

(Bao gồm 300% tiền lương làm thêm vào ngày lễ, tết và 100% tiền lương làm việc của ngày đó).

Đối với việc làm thêm ngày lễ vào ban đêm thì lương được hưởng ra sao?

Tiền lương nhận được = 490% tiền lương làm việc theo ngày.

(Bao gồm: 300% tiền lương làm thêm vào ngày lễ, tết, 30% tiền lương làm việc vào ban đêm và 20% tiền lương làm thêm vào ban đêm và 100% tiền lương làm việc của ngày đó).

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng lễ, Tết cho nhân viên không? Nếu có, thì mức thưởng cho dịp lễ, tết hiện nay là bao nhiêu?

Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng lễ, Tết cho nhân viên.

Bởi vì tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tôi không thích đi chơi vào dịp lễ, tết bởi nạn chặt chém hiện nay, nên tôi muốn đăng ký làm thêm vào ngày lễ, tết vào sau đó nghỉ bù vào những ngày thường khác trong năm.

Như vậy, tôi được hưởng lương như thế nào?

Về việc tính lương trong trường hợp này, tùy theo sự lựa chọn của từng doanh nghiệp mà có phương án tính lương khác nhau, cụ thể:

Phương án 1: Tính ngày nghỉ vào ngày thường của bạn là ngày nghỉ phép năm.

Như vậy, bạn đi làm vào ngày lễ sẽ được hưởng 400% lương đối với trường hợp làm thêm vào ban ngày và 490% lương nếu làm thêm vào ban đêm.

Phương án 2: Ngày nghỉ vào ngày thường của bạn không được tính vào ngày nghỉ phép năm.

Như vậy, tiền lương làm thêm của bạn sẽ được cấn trừ như sau: cứ 1 ngày nghỉ thường bù cho 1 ngày lễ, tết thì sẽ trừ 100% tiền lương.

Tôi có được hưởng lương làm thêm vào dịp lễ, tết không khi tôi đang làm công việc nhận lương theo sản phẩm?Bạn vẫn được nhận lương khi làm việc vào ngày lễ, tết.
Tiền lương nhận được = 300% tiền lương theo sản phẩm.
Làm việc nhận lương theo hình thức khoán. Vậy đi làm vào những ngày lễ, tết có được hưởng lương làm thêm không?

Bạn không được hưởng lương làm thêm vào dịp lễ, tết.

Vì bản chất của công việc nhận lương khoán là căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. Không quy định bạn có phải làm thêm hay không để hoàn thành công việc.

Trường hợp làm thêm vào ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được nhận 600% lương đúng không?Không. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì bạn được nhận lương làm thêm vào ngày lễ, tết.
Nếu người lao động làm thêm vào ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nhận lương như thế nào?Tiền lương nhận được = 200% tiền lương làm việc theo ngày. (tức là bạn nhận được lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần).

Lưu ý:

  • Giờ làm việc vào ban đêm được tính là từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
  • Tiền lương làm việc theo ngày được hiểu là tiền lương theo thời gian.

Căn cứ pháp lý:

Đánh giá bài viết
1 1.504
0 Bình luận
Sắp xếp theo