Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức

Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức được áp dụng theo hình thức nào? Mức tính phụ cấp là bao nhiêu? Mức lương cơ sở áp dụng từ 01/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Còn mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017 tăng lên 1.300.000 đồng/tháng. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ Hướng dẫn cách tính lương cho công chức kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017.

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

CÁCH TÍNH LƯƠNG PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC MỚI NHẤT

HoaTieu.vn xin gửi đến các bạn bài viết về cách tính lương phụ cấp đối với công chức, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Mức lương cơ sở áp dụng từ 01/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

2. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang bao gồm:

 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Được tính mức lương, phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu như sau:

Mức lương

Mức lương = [1.210.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hiện hưởng]

Đối với các khoản phụ cấp

Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = [1.210.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X [Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định].

3. Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Theo đó:

- Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng

- Phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Hướng dẫn cách tính tiền lương, phụ cấp từ ngày 01/7/2017

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017:

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 như sau:

- Mức lương = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

- Mức phụ cấp:

 • Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
 • Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp.
 • Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017.

Đánh giá bài viết
15 76.517
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo