Lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Lương tháng 13 vào những dịp cá nhân người lao động sẽ được nhận. Tuy nhiên, nhiều người đang có cùng thắc mắc rằng là lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giúp bạn có câu trả lời.

1. Quy định pháp luật về lương tháng 13?

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động 2019 thì lương tháng 13 được hiểu chung là như sau:

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Sở dĩ, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì việc trả tháng lương thứ 13 được thỏa thuận từ khi làm việc, thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động và trong quá trình tuyển dụng giữa người lao động và người sử dụng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Khoản tiền lương tháng 13 này được xem như là một khoản tiền chính thức để trả cho người lao động đúng theo thỏa thuận. Đảm bảo nhu cầu của người lao động cũng như giúp cho người lao động yên tâm làm việc và tích lũy dự phòng. Cũng là cách để giữ được nhân sự của mình và cạnh tranh với những doanh nghiệp khác không có khoản lương thứ 13 này.

Mặc dù là có thể đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, việc chi trả lương tháng 13 của doanh nghiệp còn phù thuộc vào tình hình kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp và kết quả làm việc của người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hay người lao động không hoàn thành công việc thì nhiều khả năng sẽ không được nhận lương tháng thứ 13.

2. Lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN?

Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung 2012) quy định như sau:

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, thì thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Như vậy, lương tháng 13 là thu nhập phải chịu thuế TNCN.

Lương tháng 13 có phải đóng thuế TNCN

3. Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Đối với việc đóng thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tiền thưởng Tết vẫn được tính là thu nhập chịu thuế TNCN.

Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.

Đối với việc đóng thuế TNDN

Căn cứ theo quy định Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN và với khoản tiền thưởng Tết này thì phải đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC như sau:

 • Hợp đồng lao động;
 • Thoả ước lao động tập thể;
 • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
 • Quy chế thưởng do CT HĐQT, TGĐ, GĐ;
 • Quy định theo quy chế tài chính của Công ty.

Đối với việc đóng Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác trừ một số khoản:

 • Tiền thưởng;
 • Tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Khoản hỗ trợ xăng xe;
 • Khoản hỗ trợ điện thoại…

Như vậy, tiền thưởng Tết cho người lao động không được tính đóng BHXH bắt buộc.

4. Thưởng Tết có bị trừ thuế không?

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 96/2015/TT-BTC; Thông tư 25/2018/TT-BTC thì tiền thưởng tết có bị trừ thuế TNCN và TNDN.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau, Tờ khai thuế TNCN từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo