Thủ tục cấp lại hồ sơ Đoàn viên khi bị thất lạc 2023

Việc làm mất cái này, cái kia là rất bình thường đối với mỗi con người. Điều này cũng tương tự với sổ đoàn. Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Thủ tục cấp lại hồ sơ Đoàn viên khi bị thất lạc theo quy định tại Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN.

1. Mất sổ đoàn có được cấp lại không?

Theo quy định tại Điểm c Mục 6 Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN, trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến. Các trường hợp khác thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

=> Khi hồ sơ đoàn viên bị mất, thất lạc có thể xin cấp lại theo trình tự, thủ tục nhất định.

2. Thủ tục xin cấp lại hồ sơ đoàn viên

Mất sổ đoàn có được cấp lại không?

Theo phân tích tại mục 1 thì để xin cấp lại hồ sơ đoàn viên cần có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi. Để biết các trình tự, giấy tờ cần thiết, mời các bạn tham khảo các thủ tục dưới đây theo hướng dẫn của BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ số 01 HD/BTC-KT.ĐTN:

Trường hợp mất thẻ đoàn viên: Tiến hành cấp lại thẻ theo các bước sau:

  • Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất thẻ đoàn nhưng còn sổ đoàn viên, báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại thẻ đoàn viên.
  • Căn cứ thông tin trong sổ đoàn viên và Nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ghi lại đầy đủ thông tin trong sổ đoàn viên vào thẻ đoàn viên (ngày vào Đoàn, nơi kết nạp, nơi cấp thẻ…).
  • Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên mất thẻ đoàn, thẻ đoàn phục hồi và sổ đoàn viên của những đoàn viên mất thẻ gửi về Đoàn cấp trên để đối chiếu hồ sơ và đóng dấu thẻ Đoàn.

Trường hợp mất Nghị quyết kết nạp đoàn (nhưng vẫn còn sổ đoàn viên) tiến hành cấp lại theo các bước như sau:

  • Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất Nghị quyết kết nạp Đoàn (nhưng còn sổ đoàn viên) báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trực tiếp cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên.
  • Căn cứ thông tin trong sổ đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên. Cần ghi lại đầy đủ thông tin theo Nghị quyết cũ, tuy nhiên ở phần ký tên của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại Nghị quyết ghi chú dòng chữ “Nghị quyết được cấp lại ngày....tháng....năm” và ký tên, đóng dấu ở góc trái của Nghị quyết mới.

Trường hợp mất sổ đoàn viên, Nghị quyết kết nạp đoàn hoặc toàn bộ hồ sơ đoàn viên (sổ đoàn viên, Nghị quyết kết nạp đoàn, thẻ đoàn viên) tiến hành cấp lại theo các bước như sau:

  • Hướng dẫn đoàn viên làm bản tường trình về quá trình từ khi kết nạp đoàn và tham gia hoạt động Đoàn đến khi bị thất lạc hồ sơ, nêu nguyên nhân bị thất lạc hồ sơ, có xác nhận của cơ sở Đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại. Trường hợp tổ chức cơ sở Đoàn làm mất hồ sơ của đoàn viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn tại đơn vị thì phải báo cáo với Đoàn cấp trên trực tiếp, tiến hành cấp lại đầy đủ hồ sơ cho đoàn viên và phải thực hiện kiểm điểm các cá nhân có liên quan trước tập thể chi đoàn.
  • Căn cứ vào xác nhận trong bản tường trình và hồ sơ còn lại, tiến hành làm lại toàn bộ hồ sơ hoặc bổ túc hồ sơ thiếu đối với đoàn viên không vi phạm kỷ luật, không bỏ sinh hoạt Đoàn theo quy định của Điều lệ, không bị xóa tên khỏi danh sách đoàn viên. Hồ sơ mới được làm lại dựa trên thông tin trước đó của người đoàn viên về ngày kết nạp đoàn, nơi kết nạp đoàn, và toàn bộ quá trình tham gia sinh hoạt đoàn, thành tích của đoàn viên từ khi kết nạp đến thời điểm hiện tại vào sổ đoàn viên mới. Đồng thời Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên (theo mẫu) và xác nhận trong hồ sơ mới của đoàn viên, quy trình cụ thể:

- Bổ sung đầy đủ thông tin của đoàn viên trong sổ đoàn viên.

- Đối với Nghị quyết kết nạp đoàn viên: điền đầy đủ thông tin về ngày kết nạp, đơn vị kết nạp.... Ở phía góc trái của mẫu Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ký xác nhận khôi phục hồ sơ đoàn viên với nội dung sau: khôi phục hồ sơ đoàn viên ...... theo quyết định số...... ngày ..... tháng ... năm ...... của Ban Chấp hành Đoàn ....... về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên.

- Ghi nhận lại toàn bộ quá trình phấn đấu, thành tích của đoàn viên vào phần nhận xét, đánh giá của sổ đoàn viên.

- Tiếp tục quản lý đoàn viên theo số quyết định khôi phục đoàn viên, đính kèm quyết định khôi phục vào sổ đoàn viên mới cho đoàn viên.

  • Trường hợp mất sổ đoàn, còn thẻ đoàn, chi đoàn yêu cầu đoàn viên điền đầy đủ các thông tin trong sổ đoàn, photo thẻ đoàn và gửi về đoàn cơ sở, đoàn cơ sở cấp lại sổ đoàn, ghi lại nghị quyết và hoàn tất hồ sơ đoàn viên, ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên, ở phía góc trái của mẫu Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ký xác nhận khôi phục hồ sơ đoàn viên với nội dung sau: khôi phục hồ sơ đoàn viên ...... theo quyết định số...... ngày ..... tháng ... năm ...... của Ban Chấp hành Đoàn ....... về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên.
  • Tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu kết nạp lại nếu gián đoạn sinh hoạt Đoàn quá lâu (từ 1 năm trở lên) hoặc không có xác nhận của Đoàn cơ sở trước khi chuyển đến Đoàn cơ sở mới.

Các trường hợp khác: Lập danh sách, xin ý kiến của Đoàn cấp trên để có hướng giải quyết cụ thể.

3. Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không?

Rất nhiều bạn thắc mắc về việc mất sổ đoàn rồi có được nhập học đại học không? Trên thực tế, bạn hoàn toàn vẫn nhập học bình thường nếu bị mất sổ Đoàn, bởi trong hồ sơ nhập học, sổ Đoàn không phải là giấy tờ bắt buộc. Tùy vào yêu cầu của từng trường Đại học, bạn sẽ nộp sổ Đoàn khi mới nhập học xong, hoặc có trường đại học thì sau 1,2 năm học mới yêu cầu sinh viên nộp sổ Đoàn.

Nếu bạn nào mất sổ đoàn thì sau khi nhập học sẽ trình thẻ đoàn, sau đó Khoa của trường Đại học bạn đăng ký nhập học sẽ cấp lại sổ đoàn cho bạn.

4. Mất sổ đoàn có vào Đảng được không?

Theo quy định, để được vào Đảng, người đó phải là Đoàn viên, được ban chấp hành cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Như vậy, việc mất sổ Đoàn thì có thể xin cấp lại sổ để chứng minh người đó đang là Đoàn viên, vậy mất sổ Đoàn mà đang còn các giấy tờ khác như thẻ Đoàn, Nghị quyết thì vẫn được vào Đảng. Nếu mất hết giấy tờ cần phải đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền để làm lại hồ sơ Đoàn.

5. Mất thẻ đoàn có sao không?

Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành. Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt đoàn tạm thời và xuất trình khi cần. Như vậy, khi mất thẻ Đoàn cần phải báo cho Chi Đoàn để làm thủ tục cấp lại thẻ.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 16.488
0 Bình luận
Sắp xếp theo