Bảng lương cơ sở năm 2023

Mức lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác nhau theo quy định của Pháp luật. Mời các bạn tham khảo Bảng lương cơ sở năm 2023 mà chúng tôi đã cập nhật.

Mức lương cơ sở đang được rất nhiều công chức, viên chức quan tâm bởi vì hiện nay tình hình kinh tế biến động, mức lương hiện tại không thể đáp ứng đủ nhu cầu của cuộc sống. Nhà nước cũng luôn quan tâm đến đời sống nhân dân và đời sống các cán bộ để đảm bảo đủ khả năng sinh hoạt đầy đủ, nên hằng năm luôn xem xét và đánh giá lại mức lương để ra quyết định tăng mức lương phù hợp.

1. Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Lương cơ sở 2023

Bảng lương cơ sở mới nhất 2023
Bảng lương cơ sở mới nhất 2023

Mức lương cơ sở 2023 áp dụng để tính lương cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 • Từ ngày 01/01 - 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.
 • Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Vì thế mức lương của công chức viên chức nhà nước cũng được thay đổi với hai mức trong năm, bạn đọc tham khảo cụ thể ở mục 4 dưới đây.

3. Cách tính lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc khu vực Nhà nước

Theo mục đối tượng áp dụng ở trên, cán bộ thuộc khu vực Nhà nước sẽ được áp dụng mức lương cơ sở. Vì vậy, công thức tính toán lương cơ bản xây dựng dựa vào lương cơ sở và hệ số lương.

Mức lương cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức sau:

Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Lương cơ sở sử dụng theo quy định mới nhất (thời điểm từ 01/07/2019 đến 30/6/2023 là 1.490.000VNĐ. Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng).

4. Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023

Bảng lương công chức được thay đổi theo hệ số lương và loại công chức như sau:

Dựa vào bảng lương công chức trên có thể thấy được mức lương của các cán bộ sẽ được tăng lên từ ngày 1/7/2023 với mức tăng cao nhất là 2.480.000 đồng so với mức lương cũ. Hơn nữa khi mức lương cơ sở tăng lên nghĩa là khoản phụ cấp cũng được tăng lên.

5. Đối tượng áp dụng lương cơ sở

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP có quy định về đối tượng áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:

 • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

6. Bảng lương cơ sở 2024

Giai đoạn

Mức lương

Cơ sở pháp lý

Từ ngày 30/6/2019 đến ngày 30/6/2023

1.490.000 đồng/tháng

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị

Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2023

1.800.000 đồng/tháng

Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật:

Đánh giá bài viết
6 4.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo