Thông tư 79/2019/TT-BQP

Thông tư số 79/2019/TT-BQP

Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 79/2019/TT-BQP

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/7/2019, mức lương đối với cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu được quy định chi tiết tại Thông tư 79/2019/TT-BQP như sau:

  • Cấp bậc Đại tướng có hệ số lương là 10,40, mức lương là 15.496.000 đồng;
  • Cấp bậc Thượng tướng có hệ số lương là 9,80, mức lương là 14.602.000 đồng;
  • Cấp bậc Trung tướng và Cấp hàm cơ yếu bậc 10 có hệ số lương là 9,20, mức lương là 13.708.000 đồng;
  • Cấp bậc Thiếu tướng và Cấp hàm cơ yếu bậc 9 có hệ số lương là 8,60, mức lương là 12.814.000 đồng;
  • Cấp bậc Đại tá và Cấp hàm cơ yếu bậc 8 có hệ số lương là 8,00, mức lương là 11.920.000 đồng;
  • Cấp bậc Thượng tá và Cấp hàm cơ yếu bậc 7 có hệ số lương là 8,60, mức lương là 10.877.000 đồng;

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tiền lương được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 610

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo