Em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội KTPL 10

Em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội KTPL 10. Pháp luật có vai trò quan trọng đối với con người trong đời sống xã hội. Hãy cùng hoatieu.vn gợi ý bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội

Bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật:

Em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội KTPL 10
Em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội KTPL 10

Pháp luật là một hệ thống những văn bản vô cùng quan trọng được nhà nước ban hành. Với những vai trò đặc biệt được nêu dưới đây sẽ cho thấy rõ được vai trò của pháp luật đối với xã hội. Nếu một xã hội không có pháp luật thì con người sẽ chẳng được bình đẳng như hiện tại. Vai trò của pháp luật thể hiện ở những mặt như sau:

Thứ nhất, pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Các quan hệ trong xã hội cần phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật để các mối quan hệ được phát triển theo hướng tích cực với xã hội. Ví dụ trong mối quan hệ giữa gia đình thì con cái có bổn phận, nghĩa vụ với cha mẹ còn cha mẹ phảu có trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con cái. Những mối quan hệ này phải xử sự một cách chuẩn mực nhất.

Thứ hai pháp luật đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong xã hội luôn xuất hiện những đối tượng có hành vi xấu ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, nhờ có pháp luật răn đe trừng trị và ngăn cản những hành vi xấu đó diễn ra, từ đó tạo nên một môi trường an toàn, không bị xâm phạm để người dân có cuộc sống bình yên.

Thứ ba pháp luật giải quyết các vấn đề phát sinh trong xã hội. Trong các mối quan hệ xã hội luôn xuất hiện những tranh chấp về lợi ích của nhau, để giải quyết thật công bằng thì cần nhờ đến pháp luật với những quy định cụ thể áp dụng trong mối quan hệ đó. Để giải quyết vấn đề tranh chấp được công bằng.

Thứ tư pháp luật bảo đảm các quyền con người. Trong hiến pháp quy định rõ ràng các quyền của con người, đây là những quyền cơ bản nhất của một con người từ khi sinh ra đến khi mất đi. Pháp luật đảm bảo cho những quyền này được bảo vệ và không ai được xâm phạm.

Thứ năm pháp luật đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội. Trong xã hội có một vài yếu tố như kinh tế, môi trường cần có quy định rõ ràng nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển thật bền vững tránh để xã hội bị thụt lùi.

Thứ sáu, pháp luật bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội. Pháp luật đảm bảo cho nhân dân làm chủ và đảm bảo cho mọi công việc của nhà nước do nhân dân quyết định. Nhân dân tham gia giám sát, quản lý mọi công việc của nhà nước. Bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội là mọi người đều được bình đẳng như nhau, không có sự phân biệt về xuất thân, màu da, giới tính, dân tộc, tôn giáo, quan điểm.

Như vậy có thể thấy pháp luật điều chỉnh và đảm bảo mọi điều cơ bản của xã hội. Nếu không có pháp luật thì xã hội không có điều kiện để phát triển như ngày nay. Có pháp luật thì mới có sự công bằng, bình đẳng như ngày hôm nay. Vì thế mọi người cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Em hãy viết bài tuyên truyền về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội KTPL 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo