Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Công dân Việt Nam là những mang quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ cơ bản được pháp luật quy định nên công dân phải thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ này. Vậy với học sinh nên và không nên làm gì để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân?

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

Hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân

Trong điều 15 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

Điều 15.

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Pháp luật quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của một công dân không tách rời nhau, khi công dân được trao quyền thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong quá trình thực hiện quyền công dân thì không được phép xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, dân tộc và nước khác. Điều này nhằm tránh việc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp công bằng của những chủ thể khác.

Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Cụ thể các quyền và nghĩa vụ của công dân là:

 • Quyền có nơi ở;
 • Quyền tự do đi lại cư trú trong nước và ra nước ngoài;
 • Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, biểu tình;
 • Quyền bình đẳng giới;
 • Quyền bầu cử, ứng cử;
 • Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội;
 • Quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân;
 • Quyền được đảm bảo an sinh xã hội;
 • Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc;
 • Quyền kết hôn;
 • Quyền và nghĩa vụ học tập;
 • Quyền xác định dân tộc, ngôn ngữ giao tiếp;
 • Nghĩa vụ trung thành với Tổ Quốc;
 • Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật;
 • Nghĩa vụ nộp thuế;

2. Những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Vậy với học sinh cần làm và không nên làm những điều như sau để thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân:

 • Tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an ninh xã hội ở địa phương;
 • Tham gia góp ý kiến trong các cuộc trưng cầu ý dân;
 • Thực hiện việc tố cáo khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật;
 • Thực hiện tốt việc học tập của mình và hiểu được nghĩa vụ học tập;
 • Thực hiện tốt việc bày tỏ ý kiến của bản thân trong việc học tập và một số vấn đề khác;
 • Tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của công dân đến người thân;
 • Không thực hiện những hành vi xúc phạm, đưa tin sai lệch về Tổ quốc;
 • Chấp hành đúng những quy định pháp luật về an toàn giao thông;
 • Tuyên truyền những quy định pháp luật đến mọi người xung quanh;

Học sinh có thể tìm hiểu thêm một số việc nên làm và không nên làm xoay quanh những quyền và nghĩa vụ nêu trên.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về câu hỏi Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 10 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo