Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022

Cảm ơn bạn đã tải Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022 322,2 KB 12/06/2017 10:56:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bảng lương công chức 2022 - Mời các bạn cùng tham khảo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ ngày 1/1/2022.
Xem thêm các thông tin về Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022