Cập nhật bảng lương cơ sở và bảng lương tối thiểu vùng 2017

Cập nhật bảng lương cơ sở và bảng lương tối thiểu vùng 2017

Nhiều bạn còn thắc mắc về bảng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng 2017, chưa hiểu sâu về cách tính hai mức lương này như thế nào. Mời các bạn cùng cập nhật bảng lương cơ sở và bảng lương tối thiểu vùng 2017 để có thể phân biệt rõ ràng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng, mức tăng cụ thể cho từng loại lương là bao nhiêu để áp dụng tính lương cho năm 2017 này.

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu 2016

Lương tối thiểu năm 2017 sẽ lên 3,75 triệu đồng

Từ 1/7/2017: Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở năm 2017 đều chính thức được công bố. Theo đó, lương tối thiểu vùng tăng từ 180.000 - 250.000 đồng, lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng. Sau đây, HoaTieu.vn xin cập nhật toàn bộ, bảng lương tối thiểu vùng, bảng lương cơ sở áp dụng cho năm 2017 như sau:

Lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Bảng lương tối thiểu áp dụng với từng vùng như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng năm 2017Căn cứ pháp lý
I3.750.000 đồng/thángNghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
II3.320.000 đồng/tháng
III2.900.000 đồng/tháng
IV2.580.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người lao động căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng phải tuân theo nguyên tắc sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 • Áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 153.

Lương cơ sở năm 2017

Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng sau:

 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bảng lương cơ sở năm 2017 được áp dụng như sau:

Thời gianMức lương cơ sở năm 2017

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/01 - 30/6/20171.210.000 đồng/thángNghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Từ ngày 01/7 - 31/12/20171.300.000 đồng/thángNghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016
Đánh giá bài viết
1 1.336
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo