Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo?

Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo? Tôn giáo là một chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Con người luôn cần một chỗ dựa về tinh thần, niềm tin để cố gắng. Dần tôn giáo đã là vấn đề không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân. Để mọi tôn giáo đều được bình đẳng thì nhà nước cần có sự đánh giá giải quyết các vấn đề xoay quanh tôn giáo một cách đúng đắn nhất. Nhà nước cần có quan điểm lịch sử cụ thể để giải quyết vấn đề tôn giáo.

1. Tôn giáo là gì?

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội được ra đời từ rất sớm và tồn tại cũng tiến trình lịch sử của con người. Bất cứ tôn giáo nào cũng bao gồm ý thức tôn giáo là niềm tin vào đấng linh thiêng của mối tôn giáo, hệ thống tổ chức và các hoạt động nghi lễ.

Tôn giáo là nơi con người đặt niềm tin vào đấng linh thiêng và tin tưởng rằng đấng linh thiêng sẽ che chở, bảo vệ cho người đặt niềm tin và đấng linh thiêng sẽ ban phước phúc đó cho con người.

Các tôn giáo hiện nay như Công giáo, Kito giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hoà Hảo, Hồi Giáo,... Mỗi tôn giáo lại xây dựng một niềm tin, hệ thống và nghi thức khác nhau. Tôn giáo cũng được coi là những đạo lý đúng đắn mà con người cần học hỏi vì thế gần như những tôn giáo đều răn dạy con người phải làm những điều đúng đắn. Vì vậy với những tôn giáo có tư tưởng không chuẩn mực, đúng theo pháp luật thì sẽ bị trừng trị theo pháp luật.

Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo
Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo

2. Quan điểm lịch sử cụ thể là gì?

Quan điểm lịch sử cụ thể là quan điểm mà khi nghiên cứu và xem xét hiện tượng, sự vật hay sự việc chúng ta phải quan tâm đến tất cả các yếu tố từ khách quan đến chủ quan có liên quan đến sự vật.

Theo quan điểm lịch sử cụ thể thì mọi sự vật hiện tượng đều được hình thành và phát triển và tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định. Những điều kiện trong mối không gian và thời gian khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng đó.

Lịch sử sẽ phản ánh sự biến đổi về mặt lịch sử của thế giới quan trong quá trình phát sinh, phát triển chuyển hoá, sự vật hiện tượng. Vì vậy cần nghiên cứu sự vật, hiện tượng trong cả tiến trình lịch sử của chúng, quá trình phát triển và suy vong, trong không gian và thời gian khác nhau.

3. Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo?

Như khái quát về tôn giáo nêu trên thì có thể hiểu tôn giáo là những phạm trù không thể thiếu trong đời sống nhưng việc đảm bảo tôn giáo được bình đẳng, không trái luật, không phân biệt lại là vấn đề khó khăn. Đảm bảo tôn giáo được tồn tại và bình đẳng thì đất nước đó sẽ phát triển.

Vì thế để giải quyết vấn đề tôn giáo được đúng đắn nhất thì cần có quan điểm lịch sử cụ thể bởi vì ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử thì tôn giáo có vai trò, tác động khác nhau đến đời sống xã hội. Khi có quan điểm lịch sử cụ thể sẽ xem xét đúng đắn quá trình của tôn giáo từ đó đưa ra những đánh giá, ứng xử liên quan đến vấn đề tôn giáo trong thời đại mới.

Như vậy trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Vì sao phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.874
0 Bình luận
Sắp xếp theo