Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Tổ chức cơ sở đoàn là gì? Tổ chức cơ sở đoàn là một thực thể trong Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy tổ chức cơ sở đoàn có những vị trí và vai trò như thế nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Căn cứ theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh thì tổ chức cơ sở đoàn là một tổ chức bao gồm các đơn vị như đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở. Đây là nền tảng của đoàn được thành lập theo địa bàn dân cư, ngành nghề, nơi công tác, học tập, lao động và nơi cư trú của đoàn viên.

Mỗi khu vực dân cư, nơi công tác, học tập lại có nhiều chi đoàn khác nhau và trên nhiều chi đoàn đó sẽ có một đoàn cơ sở. Các chi đoàn là những thành viên nòng cốt tạo nên một tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh. Chi đoàn sẽ phải thực hiện công tác sinh hoạt đoàn 1 tháng một lần để tổ chức và định hướng công tác cho chi đoàn trong tháng tiếp theo.

Như vậy tổ chức cơ sở đoàn sẽ bao gồm các cấp từ đoàn cơ sở đến chi đoàn cơ sở. Nhằm tạo ra một tổ chức thực hiện các hoạt động tạo môi trường rèn luyện giáo dục cho đoàn viên. Hơn nữa các chi đoàn sẽ thực hiện công tác tham gia hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế ở địa phương nhằm bảo vệ đảng và chính quyền.

2. Vị trí tổ chức cơ sở đoàn

Vị trí tổ chức cơ sở đoàn
Vị trí tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn là một thực thể thuộc Đoàn cấp huyện và Đoàn cấp tỉnh tuỳ thuộc vào từng địa phương. Tổ chức cơ sở đoàn là một thành phần của Đoàn viên thanh niên nên cũng có một vị trí quan trọng trong các mối quan hệ chính trị. Vì thế cũng có vị trí như một Đoàn Thanh niên cộng sản trong các mối quan hệ chính trị tại địa phương:

  • Trong mối quan hệ với Đảng: Tổ chức cơ sở đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại địa phương nơi tổ chức chức cơ sở đoàn hình thành. Đảng củng cố cho tổ chức cơ sở đoàn những định hướng mục tiêu về đoàn phát triển và ngược lại các tổ chức cơ sở đoàn đem lại cho Đảng một lực lượng đội dự bị trẻ tuổi.
  • Trong mối quan hệ với nhà nước: Tổ chức cơ sở đoàn chịu sự quản lý của tổ chức nhà nước tại địa phương. Thực hiện những công tác liên quan đến pháp luật đến với người dân và thanh niên tại địa phương. Bên cạnh đó tổ chức cơ sở đoàn còn thực hiện các công tác phối hợp với các ban ngành tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhà nước đảm bảo nguồn kinh phí và hoạt động của đoàn.
  • Trong mối quan hệ với tổ chức thanh niên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Tổ chức cơ sở đoàn là một thành viên trong tổ chức thanh niên Mặt trận tổ quốc tại địa phương.
  • Trong mối quan hệ với Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Tổ chức cơ sở đoàn có vị trí là dẫn dắt, giáo dục đội thiếu niên nhi đồng trở thành những đoàn viên tương lai và thành những thanh niên có lý tưởng.

Như vậy tổ chức cơ sở đoàn có vị trí quan trọng trong các mối quan hệ chính trị tại cơ sở, là một mắt xích không thể thiếu trong Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Vai trò của tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn có vai trò quan trọng trong công tác Đoàn tại địa phương nhất định như sau:

  • Tổ chức cơ sở đoàn giữ vai trò định hướng về tư tưởng, chính trị cho các đoàn viên tại cơ sở theo như sự chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp cao hơn.
  • Tổ chức cơ sở đoàn phải phát huy vai trò xung kích của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tại địa phương trong thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Tổ chức cơ sở đoàn giữ vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có nhiệt huyết và năng lực cho sự nghiệp của Đảng.

Như vậy tổ chức cơ sở đoàn giữ trọng trách quan trọng trong tổ chức, hoạt động của đoàn viên tại địa phương và thực hiện những công của nhà nước trong mỗi thời kỳ phát triển. Hơn nữa còn là nòng cốt định hưởng, giảng dạy cho các đoàn viên trở thành những đảng viên trong tương lai.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Tổ chức cơ sở đoàn là gì? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo