Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính

Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính là những tình tiết sẽ giúp người vi phạm giảm nhẹ mức phạt. Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính gồm những gì?

1. Vi phạm hành chính là gì?

Theo Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Luật XLVPHC), vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính

Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính

Điều 9 Luật XLVPHC quy định những tình tiết sau được xem là tình tiết giảm nhẹ:

 • Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
 • Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
 • Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;
 • Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
 • Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu
 • Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ, người vi phạm có thể được giảm mức phạt hành chính, cụ thể theo điều 23 Luật XLVPHC được sửa đổi năm 2020:

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Ví dụ: A điều khiển xe máy sử dụng ô (dù), mức phạt đối với lỗi này tại Nghị định 100 là 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng

=> Mức phạt tiền của A là 800.000 đồng. Nếu A có tình tiết giảm nhẹ nêu trên thì A có thể được giảm mức phạt này nhưng không được thấp hơn 600.000 đồng

3. Tình tiết tăng nặng trong vi phạm hành chính

Theo quy định tại điều 10 Luật XLVPHC, những tình tiết sau đây được xem là tình tiết tăng nặng:

 • Vi phạm hành chính có tổ chức;
 • Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;
 • Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;
 • Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;
 • Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;
 • Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;
 • Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
 • Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;
 • Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;
 • Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp đến bạn đọc Tình tiết giảm nhẹ trong vi phạm hành chính. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo