Giả mạo quyết định bị xử phạt thế nào?

Hiện nay trên mạng đang lan truyền những quyết định cho học sinh nghỉ học gây hoang mang cho mọi người. Vậy Giả mạo quyết định bị xử phạt thế nào theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Nghị định 15/2020/NĐ-CP?

1. Tội làm giả giấy tờ

Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

=> Người nào có hành vi làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi trái pháp luật thì sẽ cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Tuy nhiên cách hiểu và áp dụng quy định về "thực hiện hành vi trái pháp luật" còn chưa thống nhất:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, vì khách thể của tội phạm này là xâm phạm trật tự quản lý hành chính nên người thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc sử dụng con dấu giả, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật mà hành vi trái pháp luật này là thực hiện các hành vi phạm tội thì mới chịu trách nhiệm hình sự còn thực hiện hành vi sử dụng tài liệu giả mà không nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự thì chỉ bị xử lý hành chính.

Quan điểm thứ hai cho rằng, người thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc sử dụng con dấu giả, tài liệu giả của cơ quan tổ chức nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật là bất kể là hành vi vi phạm pháp luật nào kể cả hình sự, hành chính…đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này (Quan điểm này giống với phần bình luẩn của chủ biên tác giả tiến sỹ Nguyễn Đức Mai, quyển bình luận khoa học BLHS năm 2015 - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật).

Tội làm giả giấy tờ

2. Giả mạo quyết định bị xử phạt thế nào?

Như đã phân tích tại mục 1, tội giả mạo tài liệu, giấy tờ của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
  • Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm
  • Phạt tù với mức phạt cao nhất là 07 năm tù

3. Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học phạt thế nào?

Hành vi này nếu không nhằm mục đích thực hiện hành vi trái pháp luật thì không cấu thành tội phạm, không bị xử lý hình sự mà bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân...

=> Người có hành vi giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc phải gỡ thông tin vi phạm khỏi các trang mạng xã hội.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định liên quan Làm giả giấy tờ. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo