Tiền lương là gì?

Tiền lương là gì? Lương là một vấn đề hàng đầu trong quá trình lao động. Lương chính phần thù lao mà người lao động nhận được sau khoảng thời gian làm việc. Tuy nhiên cụ thể tiền lương được pháp luật quy định cụ thể là gì? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Tiền lương là gì?

Theo quy định tại điều 90 Bộ luật lao động quy định:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Như vậy tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thoả thuận công việc đã nêu ra từ đầu. Mức lương này sẽ bao gồm cả tiền lương theo công việc, chức sanh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Vì thế tiền lương là khoản tiền được trả đúng với công sức của người lao động.

2. Nguyên tắc trả lương

Tiền lương là gì?

Theo điều 94 Bộ luật lao động quy định là:

Điều 94. Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Người sử dụng lao động phải trả lương theo đúng hai nguyên tắc là trả trực tiếp không qua trung gian trừ trường hợp uỷ quyền. Hai là không can thiện vào việc chi tiền lương của người lao động, không ép buộc người lao động chi tiền lương vào hàng hoá, dịch vụ của người sử dụng lao động.

Nghĩa là người sử dụng lao động phải trả tiền trực tiếp đến người lao động và không được can dự điều gì vào tiền lương của người lao động.

Ngoài ra pháp luật còn quy định cụ thể về hình thức trả lương và mức lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động mà người sử dụng lao động cần tuân thủ.

Đây là những quy định nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích của người lao động khi trao đổi chính sức lao động của mình.

3. Tiền lương là một chế định của ngành luật?

A. Dân sự

B. Hành chính

C. Bảo hiểm xã hội

D. Lao động

Trả lời đáp án là D. Tiền lương là một chế định của ngành luật Lao động

Tiền lương chính là một chế định của ngành luật Lao động vì trong quá trình lao động sẽ tạo ra giá trị và giá trị đó sẽ có một mức tiền lương nhất định cho công sức của người lao động. Trong bộ luật lao động cũng có những điều khoản và mục riêng biệt cho lĩnh vực tiền lương này.

Người sử dụng lao động phải thực hiện tiền lương và mức lương theo đúng quy định pháp luật đặt ra, không được xâm phạm đến tiền lương của người lao động.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tiền lương là gì?  Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 242
0 Bình luận
Sắp xếp theo