Thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng

Thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng. Khi mua bán chung cư chưa có sổ hồng thì làm thủ tục sang tên như thế nào với chi phí là bao nhiêu?

1. Chung cư chưa có sổ hồng có được mua bán?

Khoản 1, 2 điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định về việc mua bán chung cư như sau:

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

b) Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

c) Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

d) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

đ) Nhận thừa kế nhà ở;

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

=> Chung cư chưa có sổ hồng nếu là tài sản hình thành trong tương lai (lúc mua chưa xây xong...) thì vẫn được mua bán

Chung cư chưa có sổ hồng có được mua bán?

Theo khoản 2 điều 123 Luật Nhà ở 2014 thì:

Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

=> Chung cư chưa có sổ hồng còn được mua bán dưới dạng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

=> Chung cư chưa có sổ hồng vẫn mua bán được nhưng chỉ dưới những hình thức nhất định mà Hoatieu.vn đã nêu ở trên

2. Thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng

Việc sang tên chung cư chưa có sổ hồng được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hợp đồng mua bán chung cư

Hợp đồng mua bán chung cư phải có các nội dung sau theo quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD:

 • Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư.
 • Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Giải quyết tranh chấp.
 • Các thỏa thuận khác.

Số lượng: 07 bản

Bước 2: Công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán chung cư

Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định:

Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng

Để công chứng hợp đồng thì các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng mua bán
 • Phiếu yêu cầu công chứng
 • Các giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh tình trạng hôn nhân...

Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính: kê khai thuế, phí, lệ phí

 • Thuế thu nhập cá nhân: Giá chuyển nhượng x 2%
 • Lệ phí trước bạ: 0,5 % Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ = 0,5 % (diện tích x giá tiền một m2)

Giá tiền một m2 do nhà nước ban hành

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận

Sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính nêu trên thì theo khoản 3 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Hồ sơ gồm:

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng.
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.
 • Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục sang tên chung cư chưa có sổ hồng. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo