Tăng lương hưu từ 1/7/2020

Tăng lương hưu từ 1/7/2020 - Đây là tin vui cho người lao động. Theo thông lệ, ngày 01/7 hàng năm sẽ là ngày vui chung của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động khi áp dụng chính sách tiền lương mới và lương hưu cũng không nằm ngoại lệ.

Lương hưu sẽ chính thức tăng từ 1/7/2020, đây là thông tin chính thức của Bộ tài chính trong báo cáo Quốc hội về ngân sách chiều 21/10/2019. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết 2020 sẽ dành 61.500 tỷ để cải cách tiền lương.

Đồng loạt tăng lương hưu từ 01/7/2020

Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ:

Sẽ tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng).

Theo thông lệ, mức lương cơ sở tăng luôn là tiền đề cho việc tăng lương, tăng các khoản trợ cấp xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Điển hình như năm 2019, khi lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 (tăng 7,19%) thì lương hưu của các đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí cũng tăng 7,19% so với tháng 6/2019.

Đặc biệt, với quy định: Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở thì những ai đang hưởng lương hưu dưới mức này sẽ được tăng thêm và tối thiểu cũng phải bằng mức lương cơ sở mới.

Xem thêm: Lương cơ sở năm 2020 tăng, có ít nhất 5 khoản tiền sẽ tăng theo

Bên cạnh việc tăng mức lương hưu hàng tháng, năm tới - năm 2020 cũng là năm có khá nhiều thay đổi liên quan đến chế độ hưu ảnh hưởng tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Với trường hợp nghỉ hưu theo độ tuổi quy định

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45% phải là 18 năm, trong khi nghỉ hưu vào năm 2019, số năm tương ứng với tỷ lệ này là 17 năm (theo điểm a khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Lưu ý: Sự thay đổi này không tác động tới lao động nữ.

Với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên phải đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ thì mới được hưởng lương hưu.

So với năm 2019, những lao động bị suy giảm khả năng lao động như vậy chỉ cần đủ 54 tuổi đối với nam và đủ 49 tuổi đối với nữ.

Đánh giá bài viết
11 5.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo