Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam được biết là cơ quan phụ trách công tác thanh niên Việt Nam, vậy Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin chia sẻ với bạn đọc về vấn đề này.

1. Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là?

Thanh niên là những người thuộc lứa tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, đây là một lực lượng đông đảo tập hợp những người trẻ của đất nước bao gồm cả nam cả nữ. Các công tác và phong trào thanh niên được tổ chức rộng rãi từ xã, phường đến cấp tỉnh, và cả các cơ quan đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Căn cứ vào khoảng 1 điều 7 Luật thanh niên 2020 quy định về khái niệm Uỷ ban Quốc gia và Thanh niên Việt Nam:

"Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên."

Uỷ ban quốc gia về thanh niên Viêt Nam là một cơ quan đại diện thanh niên Việt Nam trực thuộc Chính Phủ và có nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành liên quan đến công tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Cũng theo khoản 2 Điều 7 Luật thanh niên 2020 quy định như sau:

Điều 7. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

.....

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đồng thời, ngày 25/2/2022 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Như vây, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Theo Quyết định số 282/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban được quy định như sau:

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

3. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

6. Thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo quy định trên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có 7 nhiệm vụ và quyền hạn, các nhiệm vụ không thực hiện một cách riêng lẻ mà phải phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác.

Tựu chung lại, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên.

Thanh niên là một lực lượng quan trọng trong xã hội nên việc triển khai công tác xã hội, chính trị, pháp luật đối với thanh niên là một công tác quan trọng. Hơn hết gần như những công tác liên quan đến hoạt động tuyên truyền pháp luật và hoạt động nhằm xã hội đều cần đến sự hỗ trợ của lực lượng trẻ này.

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hành chính mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn:

Đánh giá bài viết
3 1.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo