Tại sao nói quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam?

Tại sao nói quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam? Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Vậy tại sao nhà nước ta lại bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên xã hội chủ nghĩa? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây nhé.

1. Tại sao quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam?

Trong quá trình cách mạng của nước ta thì việc lựa chọn quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu bởi vì:

Điều kiện khác quan lúc bấy giờ đất nước ta vừa bị chế độ tư bản chủ nghĩa bóc lột, bọn chúng đã không thương tiếc nhân dân ta mà chỉ bóc lột hết sức tài nguyên, sức người, sức của của toàn thể nhân dân, vì thế chỉ có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột, người dân mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Thực tiến cũng cho thấy đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và cũng có thấy được tư bản chủ nghĩa là chế độ đang dần lỗi thời về mặt lịch sử, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ thay thế bằng chế độ mới tiến bộ hơn. Tư bản chủ nghĩa dù đang cố gắng thích nghi với tình hình mới thì cũng chẳng thể thoát ra khỏi những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này sẽ không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt hơn.

Nếu như đất nước vẫn lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn nhân dân vẫn lầm than và đi vào vết xe cũ trước đó, người dân vẫn không được đảm bảo công bằng, không có được sự ấm no hạnh phúc như ngày nay.

Như vậy có thể thấy khi đó đất nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan cần thực hiện và đây cũng là con đường đúng đắn của nhà nước ta.

Tại sao nói quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam?

2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là như thế nào?

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Tuy rằng nước ta bỏ qua tư bản chủ nghĩa nhưng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn cần kế thừa, tiếp thu những thành tựu của nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là công nghệ, khoa học để phát triển lực lượng sản xuất xây dựng nền kinh tế phát triển làm nền tảng cho chủ nghĩa xã hội.

Bởi chúng ta cũng hiểu được rằng các chế độ xã hội từ trong lịch sử đều có quá trình phát triển của chúng, mỗi chế độ là một bậc thang làm nền tảng cho chế độ xã hội tiên tiến hơn. Tư bản chủ nghĩa chính là nền tảng để đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng nhà nước ta bỏ qua tư bản chủ nghĩa thì tất yếu phải học hỏi, ứng dụng những thành tựu về khoa học, công nghệ,… để phát triển chủ nghĩa xã hội được bền vững hơn.

Khi có nền móng là nền kinh tế vững chắc thì quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội cũng được bền vững và nhanh chóng đạt được thành công. Do đó quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đến nay đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu nhất định để xây dựng đất nước theo định hướng và con người đang sống trong nền hòa bình, độc lập, bình đẳng.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Tại sao nói quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa là con đường tất yếu của Cách mạng Việt Nam? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 317
0 Bình luận
Sắp xếp theo