Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng 2023?

Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng? Các chế độ đối với giáo viên thể dục được quy định thế nào?

1. Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng?

Giáo viên hợp đồng là những giáo viên không trong biên chế, không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập mà được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp giáo dục theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP

Giáo viên hợp đồng làm việc theo hợp đồng lao động nên mọi chế độ làm việc đều được thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng (dựa trên sự thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và nhà trường)

Do đó, việc giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng hay không tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng. Các giáo viên thể dục hợp đồng nên nắm rõ các chế độ theo luật định của giáo viên hợp đồng "trong biên chế" để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc các chế độ của giáo viên dạy thể dục trong các mục sau đây

2. Chế độ dành cho giáo viên thể dục

Chế độ dành cho giáo viên thể dục

Theo quy định tại Quyết định 51/2012/QĐ-TTg, giáo viên thể dục được hưởng các quyền lợi sau đây:

2.1. Chế độ bồi dưỡng của giáo viên thể dục

  • Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành
  • Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng

2.2. Chế độ trang phục của giáo viên thể dục

  • Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.
  • Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.
  • Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

3. Cách tính phụ cấp ngoài trời cho giáo viên thể dục

Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành

Hiện nay (tháng 2/2022), mức lương cơ sở ở mức 1.490.000 đồng/tháng

=> Mức phụ cấp bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục là: 1% x 1.490.000 = 14.900 (VNĐ)/tiết thực hành

Đến 1/7/2023, mức lương cơ sở được tăng và ở mức 1.800.000 đồng/tháng thì mức phụ cấp bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục sẽ là: 1% x 1.800.000 = 18.000 (VNĐ)/tiết thực hành

4. Tiền trang phục cho giáo viên thể dục

Theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu giá 2012 thì sản phẩm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao không thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ Nhà nước định giá

=> Việc mua trang phục cho giáo viên thể dục do nhà trường tự quyết định và bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật

Thông thường phía nhà trường sẽ giao cho giáo viên thể dục tự mua có hóa đơn và thanh toán số tiền trang phục theo hóa đơn.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng 2023? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 1.614
0 Bình luận
Sắp xếp theo