Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm theo Thông tư 27

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác đào tạo và giảng dạy trong lớp học là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm theo Thông tư 27 cũng như nhiệm vụ của giáo viên tiểu học theo các quy định mới nhất của Bộ giáo dục, mời các bạn cùng tham khảo.

Chúng ta đều biết giáo viên chủ nhiệm sẽ là người trực tiếp thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các học sinh trong lớp. Vậy trên thực tế thì quy định của Bộ giáo dục về nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên tiểu học được quy định như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Căn cứ pháp lý:

Tránh nhiệm của giáo viên chủ nhiệm tiểu học trong quá trình đánh giá học sinh

Căn cứ Điều 16 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm như sau:

a) Chịu trách nhiệm đánh giá, tổng hợp kết quả giáo dục học sinh trong lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh cho lớp học sau.

b) Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và đánh giá kết quả giáo dục của mỗi học sinh.

c) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về nội dung và cách thức đánh giá theo Quy định này; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình đánh giá.

Như vậy đối với giáo viên chủ nhiệm của lớp học thì công việc đánh giá học sinh trong lớp là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Vì giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện việc quản lý và tổng hợp đánh giá học sinh lớp mình đầy đủ.

Trách nhiệm đánh giá là của giáo viên chủ nhiệm thực hiện từ khi nhận lớp đến khi bàn giao lại cho lớp sau. Trong quá trình đánh giá và quan sát học sinh thì giáo viên chủ nhiệm cần thông báo riêng cho bố mẹ học sinh về quá trình học tập và rèn luyện của học sinh lớp mình.

Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm theo Thông tư 27

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học mới nhất

Theo Điều 27 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học, GVCN có các nhiệm vụ chính sau đây:

 • Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.
 • Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.
 • Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.
 • Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.
 • Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.
 • Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.
 • Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
 • Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.
 • Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.
 • Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.
 • Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.
 • Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Như vậy đối với giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thực hiện công việc giảng dạy môn học như những giáo viên khác, nhưng khi kiêm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm thì cần thực hiện các hoạt động liên quan đến việc quản lý học sinh trong lớp, giám sát quá trình học tập của học sinh và báo cáo tình hình học tập của học sinh với hiệu trưởng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo