Giá đền bù đất trồng cây lâu năm 2023

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm 2023? Khi nhà nước có quyết định thu hồi đất để xây dựng một số công trình với mục đích công cộng thì người dân sẽ được hưởng một khoản tiền hoặc phần đất đền bù cho phần đất bị thu hồi. Trong năm 2023 thì người dân bị thu hồi đất trồng cây lâu năm sẽ được bồi thường như thế nào?

Bồi thường đất đai cho người dân phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định mà pháp luật đề ra. Không để một người dân nào chịu thiệt thòi vì chính sách thu hồi đất của nhà nước.

1. Đất trồng lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm được hiểu là phần đất được trồng cây một lần và được thu hoạch trong nhiều năm. Các loại cây được tính là cây lâu năm là:

  • Cây công nghiệp lâu năm;
  • Cây ăn quả lâu năm;
  • Cây dược liệu lâu năm;
  • Câu lâu năm khác

2. Trường hợp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất trồng cây lâu năm

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì việc bồi thường đất đai cho cây lâu năm phải đạt những điều kiện như sau:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Thứ nhất là không phải đất thuê trả tiền hằng năm;

Thứ hai là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

  • Trường hợp có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thì vẫn đủ điều kiện về giấy chứng nhận.
  • Hoặc trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp từ trước ngày 1/1/2004 để sản xuất nông nghiệp mà đủ hoặc chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì vẫn được hưởng bồi thường theo diện tích đất sử dụng thực tế và không vượt quá mức giao đất nông nghiệp pháp luật quy định.

Như vậy cá nhân, hộ gia đình xem xét mình thuộc trường hợp nào để căn cứ xác định điều kiện.

3. Giá đền bù đất trồng cây lâu năm 2023

Việc đền bù với đất trồng lâu năm phải thực hiện đền bù về cây trồng trên đất và diện tích đất đai cho người dân.

Cụ thể theo quy định tại khoản 2 điều 74 Luật đất đai 2013 quy định:

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Vì thế những gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được bồi thường sẽ căn cứ vào quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh vào thời điểm quyết định thu hồi đất và căn cứ vào bảng giá đất để tính toán giá đền bù đất cụ thể.

Bởi vì từng địa phương, khu vực lại có mức giá đất khác nhau theo điều kiện kinh tế, xã hội. Tuy nhiên việc xác định giá đất phải thực hiện theo quy định pháp luật về nguyên tắc xác định giá đất như sau:

a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;

b) Theo thời hạn sử dụng đất;

c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Bởi vậy những cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu thu hồi đất cần quan tâm đến quyết định cụ thể của địa phương để nắm bắt thông tin cũng như giá đất bồi thường.

Trên đây là những thông tin Hoatieu.vn tổng hợp được về Giá đền bù đất trồng cây lâu năm 2023? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 179
0 Bình luận
Sắp xếp theo