Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì có chuyển nhượng được không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì có chuyển nhượng được không? Đất đai luôn là vấn đề mà nhiều người quan tâm bởi vì đất là cơ sở để con người sinh sống và làm việc. Vậy đất nông nghiệp có chuyển nhượng được không? Hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn có chuyển nhượng được không? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để nhà nước xác nhận quyền của chủ thể đối với mảnh đất bao gồm cả quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Căn cứ này cũng nhằm để bảo vệ quyền lợi của chủ thể sở hữu đất khi có một chủ thể khác xâm phạm.

2. Đất nông nghiệp là gì?

Theo điều 10 Luật đất đai 2013 quy định về nhóm đất như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Vậy nên đất nông nghiệp là những đất sử dụng vì mục đích nuôi trồng thực vật, động vật và để làm muối. Những canh tác trên đất này đều nhằm mục đích trên và được nhà nước công nhận.

3. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử đụng đất là gì? Cần có những yếu tố nào mới có thể chuyển nhượng được quyền sử dụng đất? Vậy phải căn cứ vào điều 188 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , đất không tranh chấp, đất đang trong thời hạn sử dụng, quyền sử dụng đất không bị kê biên. Ngoài ra thuộc những nhóm đất khác nhau thì sẽ có thêm những điều kiện cụ thể mới có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như pháp luật quy định.

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì có chuyển nhượng được không?

Như phân tích ở mục 3 thì muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng cần đạt đủ những yêu cầu trên. Nhưng trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì đất nông nghiệp này đã hết thời hạn sử dụng theo như quy định của pháp luật. Vậy nên đất nông nghiệp hết hạn sử dụng thì không thể chuyển nhượng được nữa.

Vậy Câu trả lời cho câu hỏi trong bài viết này là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì KHÔNG chuyển nhượng được nữa.

Để có thể tiếp tục chuyển nhượng thì bạn phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất. Mời bạn tham khảo thêm Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất đấtHạn mức sử dụng đất nông nghiệp để nắm rõ.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn thì có chuyển nhượng được không? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo