Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? Công an nhân dân là một tổ chức thuộc tổ chức bộ máy nhà nước của nước Việt Nam. Vậy công an nhân dân mang bản chất của giai cấp nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Công an nhân dân là gì?

Theo điều 3 Luật công an nhân dân 2018 quy định: "Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội."

Như vậy công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia và trong đảm bảo trật tự, an ninh xã hội. Công an nhân dân được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ công an. Công an nhân dân phải chịu sự giám sát của nhân dân và bảo vệ quyền lợi ích của nhà nước, cá nhân, tổ chức.

2. Hệ thống Công an nhân dân

Hệ thống công an nhân dân Việt Nam căn cứ theo khoản 1 điều 17 Luật công an nhân dân 2018 quy định:

Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:
a) Bộ Công an;
b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
d) Công an xã, phường, thị trấn.

Như vậy công an nhân dân Việt Nam là hệ thống các cơ quan công an từ trung ương đến địa phương để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về công tác bảo vệ các lãnh đạo nhà nước, công tác điều tra phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, tham mưu cho cơ quan của Đảng và Nhà nước về các chính sách bảo vệ trật tự xã hội và an ninh quốc gia, quản lý các dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

Công an nhân dân Việt Nam là một tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính vì thế Công an nhân dân sẽ mang bản chất giai cấp của nhà nước Việt Nam.

Bản chất của nhà nước Việt Nam là nhà nước mang tính giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Tính giai cấp công nhân được thể hiện trong quá trình đấu tranh cách mạng thì nhà nước đã luôn trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, tiên phong cho giai cấp công nhân, mang bản chất của giai cấp công nhân. Vì giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất phấn đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và toàn xã hội.

Như vậy Công an nhân dân Việt Nam mang bản của giai cấp công nhân, giai cấp tiên tiến đi đầu về sự bình đẳng trong xã hội và đời sống. Giai cấp công nhân mang một sứ mệnh lịch sử là xoá bỏ chế độ tư sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột và xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa.

4. Bản chất của lực lượng công an nhân dân?

Lực lượng công an nhân dân mang bản chất nhân dân. Bởi Nhân dân là lực lượng có tính sống còn đối với công an. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam dù thời kỳ nào, giai đoạn nào cũng luôn lấy nhân dân làm gốc, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Bài học lấy dân làm gốc, coi nhân dân là gốc rễ, phát huy cao nhất bản chất nhân dân của người chiến sĩ công an vẫn luôn là bài học sâu sắc giúp lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó trong thời đại hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Công an của ta là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc” => Đây chính là bản chất của lực lượng Công an nhân dân.

Thực tế, trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

5. Truyền thống của công an nhân dân Việt Nam là gì?

Trong thời chiến cũng như trong thời bình xây dựng đất nước, lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và phụng sự nhân dân. Trong đó, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yêu và hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân ngày nay đã làm dày thêm trang sử, truyền thống hào hùng mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đi trước dày công vun đắp, viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đó là:

- Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng không ngại hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

- Công an nhân dân từ Nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.

- Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực khách quan.

- Phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về câu hỏi Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
7 5.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo