Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Kỷ luật lao động là một trong những quy định cần thiết đối với người lao động nhằm để người lao động tự giác làm việc hiệu quả, chất lượng và đảm bảo các hoạt động đúng quy trình. Người vi phạm kỷ luật lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định của doanh nghiệp đó. Vậy có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động?

1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Căn cứ vào điều 122 Bộ luật lao động quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động là:

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Như vậy khi xử lý kỷ luật lao động với người lao động thì phải áp dụng theo trình tự được quy định trên. Nếu người lao động có nhiều hành vi vi phạm thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật coa nhất với hành vi vi phạm nặng nhất chứ không được tổng hợp nhiều hình thức kỷ luật của các hành vi vi phạm khác nhau lại.

Và với một hành vi vi phạm thì không được phép áp dụng nhiều hình thức kỷ luật.

2. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo điều 124 Bộ luật lao động quy định:

Điều 124. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải.

Như vậy có 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động từ nhẹ đến nặng. Khiển trách là hình thức kỷ luật nhẹ nhất, người vi phạm sẽ bị khiển trách bằng lời nói hoặc văn bản cho hành vi vi phạm kỷ luật của mình.

Kéo dài thời gian nâng lương thì người lao động sẽ vẫn phải làm việc với mức lương cũ cho đến hết thời gian bị kéo dài.

Cách chức là hình thức kỷ luật thực hiện xoá bỏ chức danh, chức vụ của người có hành vi vi phạm, không để người vi phạm nắm giữ chức vụ đó.

Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất, người lao động vi phạm sẽ không được phép làm việc tại công ty nữa. Nghĩa là người lao động phải buộc nghỉ việc.

3. Trường hợp không xử lý kỷ luật người lao động

Cùng theo Bộ luật lao động quy định thì những trường hợp sau người sử dụng lao động không được phép xử lý kỷ luật người lao động:

- Không xử lý kỷ luật đối với người lao động đang trong thời gian:

  • Nghỉ ốm hoặc nghỉ việc có sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  • Đang bị tam giam, tạm giữ;
  • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, gây thương tích, sử dụng ma tuý khi làm việc; khi vi phạm tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
  • Khi người lao động mang thai, hưởng thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Không xử lý kỷ luật với người lao động khi vi phạm kỷ luật lao động mà mắc bệnh tâm thần, có bệnh khác làm mất khả năng về nhận thức và hành vi.

Như vậy những người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo 4 hình thức như trên tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
2 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo