12 đề thi học kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án, ma trận)

Đề thi HK2 Toán 8 chân trời sáng tạo

Đề thi cuối kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 8 sách mới Chân trời sáng tạo mới được các thầy cô biên soạn theo chuẩn cấu trúc chương trình GDPT mới 2018. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi cuối học kì 2 lớp 8 môn Toán CTST có ma trận và đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết 12 đề thi học kì 2 môn Toán 8 CTST của Hoatieu.

Đề thi HK2 Toán 8 chân trời sáng tạo

1. Ma trận đề thi cuối kì 2 Toán 8 CTST

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng%

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TL

TL

TL

TL

1

Hàm số và đồ thị

Hàm số bậc nhất
y = ax + b (a ¹ 0) và đồ thị.

Bài 2ab

(1,5đ)

3

Toán thực tế hàm số bậc nhất

Bài 3a (1đ)

Bài 3b

(0,5đ)

2

Phương trình

Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1a

(1đ)

Bài 1b

(1đ)

3,5

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 5

(1,5đ)

3

Hình đồng dạng

Hình đồng dạng

Bài 4

(1đ)

1

Tam giác đồng dạng

Bài 6a

(1đ)

Bài 6b

(1đ)

Bài 6c

(0,5đ)

2,5

Tổng điểm

1

2

6

1

10

Tỉ lệ %

10%

20%

60%

10%

100%

Tỉ lệ chung

30%

70%

100%

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án

2. Bản đặc tả ma trận đề thi cuối kì 2 Toán 8 CTST

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Hàm số và đồ thị

Hàm số bậc nhất
y = ax + b (a ¹ 0) và đồ thị.

Vận dụng:

– Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ¹ 0).

– Vận dụng được phương trình tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị bằng phép tính.

Bài 2ab

(2)

Toán thực tế hàm số bậc nhất

Vận dụng:

– Vận dụng được hàm số bậc nhất vào giải quyết bài toán thực tiễn đơn giản: viết được số tiền tiết kiệm (y) được sau x ngày theo kế hoạch và từ đó tìm được số tiền tiết kiệm được sau x ngày cho trước.

Vận dụng cao:

– Vận dụng được hàm số bậc nhất vào giải quyết bài toán: Tìm số ngày x khi biết được số tiền y theo kế hoạch.

Bài 3a

(1)

Bài 3b

(1)

2

Phương trình

Phương trình bậc nhất một ẩn

Thông hiểu:

– Giải được phương trình bậc nhất một ẩn (chuyển vế)

Vận dụng:

– Giải được phương trình bậc nhất một ẩn (có mẫu số)

Bài 1a

(1)

Bài 1b

(1)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với phương trình bậc nhất: bài toán tuổi

Bài 5

(1)

3

Hình đồng dạng

Hình đồng dạng

Nhận biết:

– Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.

Bài 4

(1)

Tam giác đồng dạng

Thông hiểu:

– Giải thích được trường hợp đồng dạng g.g của hai tam giác

Vận dụng:

– Vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng: lập hệ thức giữa các cạnh từ tỉ số đồng dạng của hai tam giác, tính độ dài đoạn thẳng từ hệ thức vừa lập

Vận dụng cao:

– Vận dụng kiến thức: chứng minh hai tam giác đồng dạng TH c.g,c từ đó tính độ dài đoạn thẳng cạnh còn lại của một trong hai tam giác trên

Bài 6a

(1)

Bài 6b

(1)

Bài 6c

(1đ)

Tổng số câu

1

2

6

2

Tỉ lệ %

10%

20%

60%

10%

Tỉ lệ chung

30%

70%

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án - đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

Đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án - đề 2

Xem trong file tải về.

5. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án - đề 3

Xem trong file tải về.

6. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án - đề 4

Xem trong file tải về.

7. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo có đáp án - đề 5

Xem trong file tải về.

.....................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết đáp án.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 8 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 2.279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu 12 đề thi học kì 2 Toán 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án, ma trận)