Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Giáo dục thể chất

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Giáo dục thể chất được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp các biểu mẫu sử dụng trong công tác lựa chọn sách giáo khoa theo quy định mới sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc 4 biểu mẫu sử dụng trong lựa chọn SGK môn Giáo dục thể chất lớp 9, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Biên bản họp thảo luận, đánh giá SGK Thể dục 9

UBND HUYỆN..

TRƯỜNG...............

TỔ KH TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024 - 2025

Môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 9

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: .......................................................................................................

Địa điểm: Trường ...........................................................................................

2. Thành phần

Chủ trì: Đ/C ……….. – TT tổ KHTN.

Thư ký: Đ/C ………. – Giáo viên.

Các thành viên khác:

- Đ/C ………– Giáo viên;

- Đ/C………..– Giáo viên.

Có mặt: 04 Vắng: 0

3. Nội dung

3.1. Tổ trưởng triển khai nội dung chính của các văn bản sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt và phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9).

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định tiêu chí lựa chọn SGK sử dụng trong các CSGDPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện công văn số 43/PGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của phòng GD&ĐT huyện Lắk v/v triển khai bộ tiêu chí lựa chọn SGK;

Căn cứ kế hoạch 06/KH –DTNT ngày 08/3/2024 của Trường PTDT Nội trú THCS về việc lựa chọn SGK lớp 9 cho năm học 2024-2025.

3.2. Tổ Khoa học Tự nhiên lựa chọn SGK dựa trên các tiêu chí hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, thảo luận, phân tích, đánh giá các đầu SGK.

* Ý kiến của đ/c ……….

3.2.1. Sách giáo khoa GDTC 9 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG.

Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

a. Ưu điểm:

- Sách được biên soạn theo mô hình phát triển phẩm chất và năng lực người học; theo định hướng kết nối tri thức với cuộc sống. Giúp các em biết cách chăm sóc sức khoẻ, có kĩ năng vận động đúng đắn, hướng tới một môn thể thao ưa thích, tạo hứng khởi để học tập;

- Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành.

- Hình ảnh sinh động;

- Mỗi bài đều có một trò chơi khởi động, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, vừa mang tính giải trí vừa giúp học sinh rèn luyện thể chất;

- Có dạy cho học sinh ý thức tự bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

b. Hạn chế:

- Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m;

- Chủ đề nhảy xa sân tập của nhà trường không đảm bảo về hố nhảy.

* Đề xuất: Chọn

3.2.2. Sách giáo khoa GDTC 9 – CÁNH DIỀU

- Nhóm tác giả: Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kèm Chủ biên); Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

- Nhà xuất bản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC), (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm).

a) Ưu điểm:

- Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét, sinh động.

- Nội dung: Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 9.

b) Hạn chế:

- Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m.

3.2.3. Sách giáo khoa GDTC 9 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

- Nhóm tác giả: Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên) Lê Minh Trí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam.

a) Ưu điểm:

- Hình ảnh sinh động.

- Mỗi bài đều có một trò chơi khởi động, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, vừa mang tính giải trí vừa giúp học sinh rèn luyện thể chất;

- Có dạy cho học sinh ý thức tự bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Nội dung: Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 9.

b) Hạn chế:

- Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m;

- Chủ đề nhảy xa sân tập của nhà trường không đảm bảo về hố nhảy.

4. Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa GDTC 9 nhóm chuyên môn đã thống nhất lựa chọn bộ sách: Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam Vì phù hợp với các tiêu chí lựa chọn SGK được ban hành kèm theo Quyết định số Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định tiêu chí lựa chọn SGK sử dụng trong các CSGDPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TRÌTHƯ KÝ

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

2. Biên bản kiểm phiếu lựa chọn SGK Thể dục 9

Xem trong file tải về.

3. Phiếu bình chọn SGK 9 môn Giáo dục thể chất

Xem trong file tải về.

4. Phiếu nhận xét, đánh giá SGK GDTC 9

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo