Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Tin học 9

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Tin lớp 9 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 9 môn Tin của cả 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô trong công tác góp ý, nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 9 cho năm học 2024-2025.

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 9 môn Tin

TRƯỜNG THCS .....

Tổ chuyên môn: KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: TIN HỌC

I. Thông tin của người nhận xét, đánh giá

- Họ và tên:......................................................................................................

- Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tin học; Số năm trực tiếp giảng dạy: .....năm

II. Nhận xét, đánh giá các bộ sách giáo khoa lớp 9, môn Tin học

Sau khi nghiên cứu các bộ SGK lớp 9, môn Tin học trong danh mục SGK được Bộ GDĐT phê duyệt, tôi nhận xét, đánh giá SGK căn cứ các tiêu chí lựa chọn SGK theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh như sau:

Tiêu chí

Yêu cầu

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách: Cánh diều

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh

Nội dung sách đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cần đạt của chương trình, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực cho các đối tượng học sinh.

Cấu trúc bài học/chủ đề được thiết kế dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy và học.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Cấu trúc bài học/chủ đề được thiết kế dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy và học

- Nội dung sách đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cần đạt của chương trình, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực cho các đối tượng học sinh.

- Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo cơ hội để người dạy có thể bổ sung những nội dung tích hợp gắn với thực tế địa phương

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình .

- Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo cơ hội để người dạy có thể bổ sung những nội dung tích hợp gắn với thực tế địa phương

Nội dung đảm bảo tích hợp kiến thức nội môn, liên môn, kiến thức thực tiễn, có khả năng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

Sách giáo khoa có tích hợp nội dung liên môn, kiến thức thực tiễn, thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS

Nội dung đảm bảo tích hợp kiến thức nội môn, liên môn, kiến thức thực tiễn, có khả năng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

Nội dung đảm bảo tích hợp kiến thức nội môn, liên môn, kiến thức thực tiễn

Phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của tỉnh Hải Dương,

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lối sống của địa phương

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

Có tính mở, mềm dẻo, có khả năng điều chỉnh, bổ sung nội dung, hoạt động đặc thù, sát thực tế địa phương.

SGK có tính mở, có khả năng điều chỉnh, bổ sung nội dung KHGD phù hợp

Có tính mở, mềm dẻo, có khả năng điều chỉnh, bổ sung nội dung, hoạt động đặc thù của bộ môn

SGK có tính mở, có khả năng điều chỉnh, bổ sung nội dung KHGD phù hợp

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Nội dung, danh mục thiết bị dạy học đi kèm sách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, nguồn tài nguyên, tư liệu tham khảo, … hiện có và danh mục thiết bị tối thiểu theo theo quy định của Bộ GDĐT; dễ sử dụng, có thể tự làm, bổ sung/thay thế,...

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

Nội dung, danh mục thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường dễ sử dụng, có thể tự làm, bổ sung/thay thế,...

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

Nội dung sách tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo quy định, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS

Nội dung sách tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo quy định, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo quy định, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Thiết kế các bài học/chủ đề trong sách tạo thuận lợi cho giáo viên ứng dụng CNTT, lựa chọn, áp dụng đa dạng các kỹ thuật, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, gắn kết với các hoạt động trải nghiệm, tìm tòi sáng tạo, vận dụng kiến thức.

Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng

Các chủ đề, bài học được thiết kế theo hướng đa dạng các hoạt động, tạo thuận lợi cho giáo viên ứng dụng CNTT, lựa chọn, áp dụng đa dạng các kỹ thuật, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, gắn kết với các hoạt động trải nghiệm, tìm tòi sáng tạo, vận dụng kiến thức.

Bài học tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục tổ chức đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo quy định, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Giáo viên được chủ động, linh hoạt trong quá trình dạy học, mở rộng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Nội dung SGK, giúp giáo viên được chủ động, linh hoạt trong quá trình dạy học, mở rộng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Giáo viên được chủ động, linh hoạt trong quá trình dạy học, mở rộng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Nội dung SGK, giúp giáo viên được chủ động, linh hoạt trong quá trình dạy học, mở rộng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Sách được sắp xếp cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, trình bày hấp dẫn, có tính thẩm mỹ, phù hợp với lứa tuổi học sinh; tạo hứng thú học tập, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh.

- Bố cục cân đối hài hoà gữa kênh hình và kênh chữ. Màu sắc, hình ảnh minh họa trong các chủ đề nổi bật, phong phú, sinh động

 

Sách giáo khoa được trình bày sinh động, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

 

Chất lượng sách giáo khoa tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ …)

 

- Chất lượng SGK tốt, kênh hình, kênh chữ rõ ràng, dễ đọc

Chất lượng sách giáo khoa tốt (giấy in đẹp, khổ sách A4, cỡ chữ rõ ràng)

- Chất lượng SGK tốt, kênh hình, kênh chữ rõ ràng, dễ đọc

Đánh giá chung

* Ưu điểm:

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới

- Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS

- Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS

- Thuận lợi chi nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường

- Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa

- Tạo cơ hội dể GV bổ xung các ND và HĐ gắn với thực tế địa phương

- Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

- Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

- SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

- Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

*Hạn chế:

Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề

- Bỏ dòng chữ KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là. Chỉ để từ Người dẫn dắt dư luận chủ chốt… Không cần thiết và HS sẽ khó đọc.

Bài 6: Thực hành khai thác phần mềm mô phỏng

- Bài thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong một bài học.

- Chỉ học một trong các phần mềm của bài thực hành.

- Trong tiết thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong cùng một thời gian sẽ gặp khó khăn cho HS khi thực hành.

* Ưu điểm:

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS

- Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS

- Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS

- Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa

- Tạo cơ hội dể GV bổ xung các ND và HĐ gắn với thực tế địa phương

- Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

- Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

- SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

- Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

*Hạn chế:

Bài 1: các bước giải bài toán bằng máy tinh

- Cần giới thiệu phần mềm Scratch rõ ràng hơn.

- Nội dung hơi khó hiểu. HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

- Cần có hình ảnh minh họa hướng dẫn học sinh chạy thử chương trình.

- HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

 

* Ưu điểm:

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

Bài 4: Phần mềm mô phỏng

- Các kênh hình, kênh chữ, đẹp, rõ ràng. Nội dung dễ hiểu.

Bài 13: Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết

- Nội dung của bài học có hướng dẫn rõ ràng cách thực hiện giải quyết bài toán trên máy tính.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá trên.

....., ngày ... tháng .... năm 2024

Người nhận xét, đánh giá

Bản nhận xét cá nhân đánh giá SGK Tin học 9

TRƯỜNG THCS ….

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .... tháng 03 năm 2024

BẢN NHẬN XÉT CÁ NHÂN, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

MÔN TIN HỌC, LỚP 9

Họ và tên: ...................................................................................................

Trình độ chuyên môn: Đại học.....................................................................

Chức vụ: Giáo viên......................................................................................

Nhiệm vụ chuyên môn được phân công: .....................................................

Sau khi nghiên SGK môn Tin học. Lớp 9, Tiêu chí lựa chọn SGK và tài liệu có liên quan, tôi nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK như sau:

I. NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA

(Căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK, giáo viên nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế chính của mỗi sách và hoàn thiện theo bảng)

TT

Tên sách

Bộ sách

Nhà xuất bản

Tổng Chủ biên/Chủ biên

Ưu điểm

Hạn chế

1

Tin học

Kết nối trí thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Tổng chủ biên: TS. Nguyễn Chí Công.

- Chủ biên: ThS. Hà Đặng Cao Tùng.

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS.

- Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học.

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS.

- Thuận lợi chi nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường.

- Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa.

- Tạo cơ hội dể GV bổ xung các ND và HĐ gắn với thực tế địa phương.

- Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS.

- Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường.

- SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp.

- Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản.

Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề.

- Bỏ dòng chữ KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là. Chỉ để từ Người dẫn dắt dư luận chủ chốt… Không cần thiết và HS sẽ khó đọc.

Bài 6: Thực hành khai thác phần mềm mô phỏng.

- Bài thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong một bài học.

- Chỉ học một trong các phần mềm của bài thực hành.

- Trong tiết thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong cùng một thời gian sẽ gặp khó khăn cho HS khi thực hành.

2

Tin học

Chân trời sáng tạo

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Ông Quách Tất Kiên.

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

Bài 4: Phần mềm mô phỏng

- Các kênh hình, kênh chữ, đẹp, rõ ràng. Nội dung dễ hiểu.

Bài 13: Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết.

- Nội dung của bài học có hướng dẫn rõ ràng cách thực hiện giải quyết bài toán trên máy tính.

- Sách chưa có nhiều tình huống thực tế lồng ghép vào từng phần để học sinh liên hệ.

- Sách không thiết kế theo tuần nên các bậc phụ huynh khó theo dõi chương trình học của các con.

 

3

Tin học

Cánh Diều

Nhà xuất bải Đại học Sư phạm Hà Nội và TP.HCM

- Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm.

- Chủ biên: Hồ Cẩm Hà

- Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chỉ rõ các hoạt động học được tập, giúp HS xác định được mục tiêu học tập đáp ứng được các yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực theo chương trình GDPT mới.

- Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS.

- Các bài học được thiết kế trình bày đa dạng.

- Thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt, giúp GV đánh giá được mức độ thực hiện của HS.

- Tạo điều kiện để nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá HS.

- Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa.

- Tạo cơ hội dể GV bổ xung các ND và HĐ gắn với thực tế địa phương.

- Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS.

- Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường.

- SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

- Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản.

Bài 1: Các bước giải bài toán bằng máy tinh.

- Cần giới thiệu phần mềm Scratch rõ ràng hơn.

- Nội dung hơi khó hiểu. HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

- Cần có hình ảnh minh họa hướng dẫn học sinh chạy thử chương trình.

- HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

- Nội dung trọng tâm không đóng khung nên học sinh khó quan sát, ghi nhớ.

- Một số từ ngữ, hình ảnh trong sách chưa phù hợp, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của học sinh địa phương.

II. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa: Sách giáo khoa Tin học 9 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

 

NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9.383
0 Bình luận
Sắp xếp theo