Đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục tiểu học năm 2024

Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2024 tại các địa phương sắp diễn ra. Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc Bộ đề thi viên chức giáo dục tiểu học môn nghiệp vụ chuyên ngành mới cập nhật năm 2024 làm tài liệu tham khảo và có định hướng ôn tập để có kết quả thi tốt nhất.

1. Đề thi viên chức giáo dục tiểu học môn nghiệp vụ chuyên ngành

Sau đây là nội dung chi tiết một số đề thi viên chức giáo viên tiểu học nghiệp vụ chuyên ngành, mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục tiểu học

Đề thi viên chức môn chuyên ngành giáo dục tiểu học Đề thi viên chức môn chuyên ngành giáo dục tiểu học Mời các bạn tải tài liệu về để xem bản đầy đủ

Tham khảo thêm: 

2. Quy định về ôn thi viên chức giáo viên Vòng 2 năm 2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Mục 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định:

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

=> Như vậy, tùy vào tình hình cụ thể và điều kiện của từng địa phương mà người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hình một trong ba hình thức thi ở vòng 2 là: phỏng vấn, thực hành, thi viết.

3. Tài liệu ôn thi viên chức môn chuyên ngành cho giáo viên Tiểu học

Tùy vào mỗi địa phương sẽ ban hành danh mục tài liệu cho từng đối tượng giáo viên các cấp (mầm non, tiểu học THCS, THPT) sao cho phù hợp. Hoatieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung như:

  • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019, cụ thể các nội dung.
  • Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.
  • Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, cụ thể các nội dung
  • Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
  • Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
  • Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TTBGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
  • Kiến thức, phương pháp dạy học tiểu học, các tình huống và nghiệp vụ sư phạm.

Tìm đọc:

Với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho giáo viên đã được biên chế như hiện nay, việc vượt qua kỳ thi tuyển dụng đã trở thành mong muốn và mục tiêu của rất nhiều người, kể cả sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi viên chức giáo viên tiểu học, các thầy (cô) cần lên kế hoạch ôn tập rõ ràng, dành thời gian và tâm huyết mới có thể đạt kết quả tốt. Tài liệu ôn thi môn chuyên ngành tuyển viên chức giáo viên tiểu học mỗi năm lại có sự thay đổi nhất định, thầy ( cô) nên theo dõi các văn bản chỉ đạo hoặc website của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở nội vụ, UBND cấp huyện) để tổng hợp tài liệu ôn thi.

Bên cạnh đó, các thầy (cô) cần có sự chuẩn bị lâu dài cả về tâm lý và chuyên môn, có đề cương học tập bài bản để có thể chính phục kỳ thi công chức và đạt được kết quả tốt.

Tham khảo thêm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 19.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo