Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 (Đủ 12 môn) 2024-2025

HoaTieu.vn xin giới thiệu Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 năm học 2023-2024 Tất cả các môn: Ngữ Văn, Toán, Công nghệ, Lịch sử Địa lí, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Tin, Hoạt động trải nghiệm... các bộ sách: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều.

Phiếu góp ý bản mẫu SGK mới lớp 9 mới nêu chi tiết nội dung góp ý theo từng trang, từng dòng, bài học và lý do đề xuất cụ thể của từng đầu sách. Qua đó giúp giáo viên viết lời nhận xét, góp ý có trọng tâm, hiệu quả để cải thiện chất lượng bộ SGK lớp 9 trước khi đưa vào chương trình giảng dạy chính thức. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Góp ý sách giáo khoa mới lớp 9 năm 2024 - 2025

1. Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Ngữ văn

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Ngữ văn Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Họ và tên giáo viên: ...........................

Đơn vị công tác: Trường THCS .....................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Mục lục

Trang 5-6 (tập 1), trang 3-4 (tập 2).

Thực hành tiếng Việt

Nên thêm cụ thể nội dung phần tiếng Việt

Để dễ dàng nhận biết đơn vị kiến thức cần thực hành ở tùng chủ đề.

Văn bản 2: Lơ Xít

Trang 125

Thể hiện đấu tranh nội tâm của nhân vật, Các câu hỏi tập trung thể hiện bi kịch về lí do và hành động của Rô-dri-gơ sau khi giết cha của si-men.

Thay bằng tác phẩm khác cũng thiên về bi kịch nhưng không có tư tưởng tiêu cực là giết người.

Để nội dung mang tính giáo dục cao hơn.

Viết

Tất cả các bài viết

Phần bài tham khảo mẫu

Phần bài tham khảo mẫu cần thêm các câu hỏi gợi ý phân tích bài mẫu.

Để bám sát thực tiễn và giúp HS hình dung rõ từng nội dung có ở bài mẫu

Bài 6: Giải mã những bí mật

Trang 30

Viết truyện ngắn sáng tạo

Bài phân tích mẫu tham khảo cần lấy những bài gần gũi, quen thuộc để học sinh hình dung. Bài “Con mèo Đại Úy” xa lạ, học sinh chưa hiểu nội dung và khó vận dụng thực hành tưởng tượng viết bài.

Nên lấy bài phân tích mẫu gần gũi, quen thuộc.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK Ngữ văn lớp 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: ...........................

Đơn vị công tác: Trường THCS .....................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Tất cả các trang từ bài 1 ->10

Logo của sách

Nên bỏ các Logo ở từng trang của phần bài học

Mất thẩm mĩ, che mờ chữ của phần bài.

Tất cả tựa đề các văn bản 1, 2, 3

Tất cả các văn bản đọc

Đề bài chữ hơi nhỏ

Tựa đề các bài đọc cần lớn hơn

Làm nổi bật tên văn bản.

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Trang 46

Phần Hộp thẻ hướng dân

Chữ đậm nhạt chưa đồng nhất

Điều chỉnh đậm hoặc nhạt cho phù hợp.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Ngữ văn bộ Cánh Diều

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN NGỮ VĂN; LỚP 9 - BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: ...........................

Đơn vị công tác: Trường THCS .....................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2: Truyện thơ Nôm

Trang 35-36

Số thứ tự phần tri thức Ngữ văn màu tím, nội dung màu đen đậm

Điều chỉnh để cùng một màu.

Đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 3: Văn bản thông tin

Trang 73

Phần thực hành: nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Từ “sĩ Nhuận” cần có khoảng cách

Khoảng cách 2 từ bị dính liền nhau

Viết

Trang 139, 14t cả các bài viết)

Các đề mục: 2.1 Thực hành viết theo các bước. 2.2 Rèn luyện kĩ năng viết…

Đề mục cần in đậm

Đề mục in đậm để học sinh dễ dàng nhận diện với các ý …có trong bài học.

Nói và nghe

Trang 33, 54, 80,… (tất cả các bài nói và nghe)

Các đề mục a. Chuẩn bị. b. Tìm ý và lập dàn ý…

Đề mục cần in đậm

Đề mục in đậm để học sinh dễ dàng nhận diện với các ý a, b, c…có trong bài học.

Bài Tổng kết về tiếng Việt

Trang 27/ HKII

Câu 1. Ai là người kể chuyện? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Ai là người kể chuyện? Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Cho đặt câu hỏi xác định ngôi kể trước sau đó mới hỏi tới câu hỏi tiếp theo là tác dụng của ngôi kể.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 9

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 9 Kết nối tri thức

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Kết nối - Định hướng nghề nghiệp

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

Định nghĩa về sản phẩm lao động: Trực tiếp tạo ra các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, ….

Định nghĩa về sản phẩm cơ khí: Là sản phẩm được tạo ra từ các ngành cơ khí, kĩ thuật, ….

Làm rõ khái niệm về sản phẩm lao động.

Bài 2: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Trang 15, dòng 15

Công nhệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Sửa lỗi chính tả

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 18, dòng 6

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động…

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt nhu cầu lao động…

Sửa lỗi câu

Bài 4: Quy trình lựa chọn nghề nghiệp

Trang 29, dòng 28

đồi hỏi

đòi hỏi

Sửa lỗi chính tả

Bài 5: Dự án

Trang 34, dòng cuối

Trên trên

trên

Sửa lỗi câu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK môn Công nghệ lớp 9 Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên:………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7

1. Ổ cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

2. Phích cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bài 5: Mạng điện trong nhà

Trang 24

Lập bảng tính toán chi phí lắp đặt

Lập bảng dự trù các dụng cụ, thiết bị cần sử dụng

Tính toán chi phí thuộc bước 3

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ KNTT - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 44, dòng 7

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào cây giống được tuyển chọn bằng hình thức (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào phương pháp nhân giống (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Ứng dụng kiến thức Bài 2_Nhân giống vô tính cây trồng

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 45, dòng 15

Dưới ánh nắng trực xạ

Dưới ánh sáng trực tiếp

Học sinh dễ hiểu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ KNTT: Chế biến thực phẩm

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Chế biến thực phẩm

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2: Lựa chọn và bảo quản thực phẩm

Trang 13

Ngô (bắp): nên chọn bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô non; nếu hạt cứng, khô là ngô già.

Ngô (bắp): nên chọn ngô/bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô/bắp non; nếu hạt cứng, khô là ngô/bắp già.

Nếu chọn bắp thì kết quả là bắp và ngược lại

Bài 6:

Trang 58 - Luyện tập

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rang

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rán

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp rang có thể dùng rất ít hoặc không dùng chất béo. Ví dụ: rang ruối. Do đó, đề xuất phương án Rán sẽ phù hợp hơn.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 9 Chân trời sáng tạo

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Chân trời sáng tạo: Định hướng nghề nghiệp

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 17,

Mục 2 - Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động Việt Nam hiện nay

- Dòng 4: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm dần.

- Dòng 10: Xu hướng nguồn cung lao động lớn hơn nhu cầu tuyển dụng, dẫn đến số người và tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động vẫn ở mức cao và chưa có xu hướng giảm

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ CTST - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên:………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 6 (câu hỏi 2)

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện bằng tay

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện

Vì Aptomat có chức năng đóng cắt bằng tay hoặc tự động

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7 (câu hỏi 3)

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện đi qua bóng đèn

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện.

Vì công tắc còn được sử dụng cho quạt, ổ điện di động,…

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý sách giáo khoa Công nghệ 9 Cánh diều

Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ
Góp ý sách giáo khoa Công nghệ 9 Cánh Diều: Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Góp ý sách giáo khoa Công nghệ 9 Cánh Diều:
Góp ý SGK Công nghệ 9 Cánh Diều: Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Trồng cây ăn quả

UBND HUYỆN ........
TRƯỜNG THCS.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

PHỤ LỤC 2
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Công nghệ. Lớp: 9. Bộ sách: Cánh Diều

Họ và tên:.........................

Đơn vị công tác:...............

NỘI DUNG GÓP Ý
Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Trồng cây ăn quả

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 2. Nhân giống vô tính cây ăn quả và thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép đoạn cành.

Trang 14

Bảng 2.1 Kết quả đánh giá: Giỏi, khá, trung bình

Bảng 2.1 Kết quả đánh giá: Tốt, khá, đạt

Đánh giá mới

Bài 3. Thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp giâm cành

Trang 17

Bảng 3.1 Kết quả đánh giá: Giỏi, khá, trung bình

Bảng 3.1 Kết quả đánh giá: Tốt, khá, đạt

Đánh giá mới

Bài 4. Thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành

Trang 20

Bảng 4.1 Kết quả đánh giá: Giỏi, khá, trung bình

Bảng 4.1 Kết quả đánh giá: Tốt, khá, đạt

Đánh giá mới

Bài 5. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

Trang 26

Biện pháp cơ giới: câu cấu

Biện pháp cơ giới: châu chấu

Sai chính tả

Bài 10. Thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả

Trang 56

Bảng 10.1 Kết quả đánh giá: Giỏi, khá, trung bình

Bảng 10.1 Kết quả đánh giá: Tốt, khá, đạt

Đánh giá mới

Bài 11. Tính chi phí và hiệu quả của việc trồng cây ăn quả…

Trang 60

Bảng 11.3 Kết quả đánh giá: Giỏi, khá, trung bình

Bảng 11.3 Kết quả đánh giá: Tốt, khá, đạt

Đánh giá mới

Người góp ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Chế biến thực phẩm

UBND HUYỆN ........
TRƯỜNG THCS.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

PHỤ LỤC 2
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Công nghệ. Lớp: 9. Bộ sách: Cánh Diều

Họ và tên:.........................

Đơn vị công tác:...............

NỘI DUNG GÓP Ý
Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Chế biến thực phẩm

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 2. Bảo quản chất dinh dưỡng trong thực phẩm

Trang 13

Sinh dưỡng

Dinh dưỡng

Sai chính tả

Người góp ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí

Phiếu góp ý SGK môn Lịch sử Địa lí 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRÍ THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Lich sử

Bài 2

Trang 34, 35

Mục 3 Sự hình thành CNPX

Cần trình bày nội dung gọn lại

Vì đã có lược đồ 2.6, thuận lợi để HS tìm hiểu

Lịch sử

Bài 8

Trang 60,65

Các lược đồ 83,84,85,86,87

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

Lich sử

Chủ đề 3

Trang 241

Hình 35

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Lịch sử Địa lí Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Lịch sử

Bài 3

Trang 17

Hình 3.2

Cần trình bày đạm và rõ các mảng màu hơn

Dễ quan sát

Lịch sử

Bài 6

Trang 30-31

Các hình, ảnh trắng đen,

cần lớn và rõ nét hơn

Để trực quan sinh động LS

Lịch sử

Bài 10

Trang 59

Mục 1

Nội dung cần gọn lại bằng các bảng liệt kê sự kiện LS

Giảm nhẹ thời gian khai thác kiến thức và dễ hiểu hơn.

Lịch sử

Bài 12

Trang 60

Lược đồ 12.1

Cần trình bày màu sắc đạm và rõ ràng hơn

Giúp HS dễ quan sát và tì hiểu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK môn Lịch sử Địa lí 9 Cánh Diều

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Lịch sử

Bài 5

Trang 21

Nét chính các PT Dân tộc, Dân chủ

1918-1930

Tạo thành bảng liệt kê tóm tắt các sự kiện theo mốc thời gian

Tập trung vào sự kiện thành lập Đảng

Cho gọn nội dung và giúp HS dễ nhớ và tư duy về lịch sử

Lịch sử

Bài 13

Trang 62

Lược đồ 13.5 ; 13.6

Cần tạo phông chữ lớn và màu đậm nét

Các đị danh xanh lợt

Giúp người đọc

đễ đọc trên lược đồ

Lịch sử

Bài 13

Trang 70

Đoạn trích của CT Hồ Chí Minh

Cần dặt trên phần ý nghĩa : Cần trình bày khổ chữ lớn và màu sắc rõ nét hơn

Tạo trực quan sinh động để làm sáng tỏ vấn đề LS

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

4. Phiếu góp ý SGK môn Giáo dục thể chất lớp 9

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn GDTC Cánh Diều

TRƯỜNG THCS …………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 MÔN GDTC

Tên bàiTrang/DòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1: Củng cố kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuấy phát11Cách xác định VĐV về đíchChuyển nội dung sang Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đíchPhù hợp nội dung tên bài học
Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích16Chạy nâng cao đùi tại chổ cự li 15-20 giâyChạy nâng cao đùi tại chổ 15-20 giâySai từ ngữ
.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn giáo dục thể chất sách Kết nối tri thức

Tên bài

Trang/DòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLý do đề xuất

Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích

Trang 19 dòng 13

Thực hiên: khi có hiệu lệnh, lần lượt từng bạn của mỗi đội nhanh chóng di chuyển đến sọt bóng

Thực hiên: khi có hiệu lệnh, lần lượt từng bạn của mỗi đội nhanh chóng di chuyển (chạy) đến sọt bóngChưa cụ thể

Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích

Trang 19 dòng 15

Sau đó chạy nhanh về cuối hàng, bạn tiếp theo chỉ xuất phát khi bạn thực hiện trước đã trở về và vượt qua vạch xuất phát.

Sau đó chạy nhanh về cuối hàng, bạn tiếp theo chỉ xuất phát khi bạn thực hiện trước đã trở về và vượt qua vạch xuất phát và thực hiện giống bạn trước đó di chuyển từng quả bóng sang sọt không có bóng. Cứ thế toàn đội thực hiện cho đến người cuối cùng.Chưa cụ thể
Bài 2: Cũng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đíchTrang 40 dòng 9Di chuyển đến vạch đích(hình 2)Di chuyển vòng qua nấm trở về vượt qua vạch xuất phát.Chưa cụ thể
Bài 2: Cũng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đíchTrang 40 dòng 11Bạn tiếp theo chỉ thực hiện khi bạn trước đã vượt qua vạch đíchBạn tiếp theo chỉ thực hiện khi bạn trước đã quay về và vượt qua vạch xuất phátChưa cụ thể

Người góp ý

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục thể chất sách Chân trời sáng tạo

Mẫu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục thể chất
Mẫu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục thể chất sách Chân trời sáng tạo

5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Giáo dục công dân Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDCD; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: ................................

Đơn vị công tác: Trường THCS ................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Từ bài 1 đến bài 10

Từ trang 6 đến trang 54.

Phần khám phá chưa có các tiêu đề liên quan đến nội dung bài học.

Cần bổ sung các tiêu đề ở phần khám phá.

Để hs dễ theo dõi và nắm bắt được nội dung bài học.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK môn Giáo dục công dân lớp 9 Cánh Diều

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDCD; LỚP 9

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: ................................

Đơn vị công tác: Trường THCS .................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1. Sống có lí tưởng

Trang 6

1. Sống có lí tưởng và ý nghĩa của sống có lí tưởng.

Phần thông tin chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh minh hoạ (bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm) cho phần thông tin.

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trong thông tin.

Bài 2. Khoan dung

Trang 10,11,12

Khám phá.

1. Khái niệm, biểu hiện và giá trị của khoan

Thông tin 1 chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh Nguyễn Trãi phần thông tin

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật trong thông tin.

Bài 3. Tích cực tham gia hoạt cộng động

Trang 16

Khám phá

2. Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bổ sung thêm tình huống mục 2.

Để làm rõ cho nội dung: Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bài 7. Thích ứng với thay đổi

Trang 38

Khám phá

2. Biện pháp thích ứng với thay đổi và ý nghĩa của sự thích ứng

Bổ sung thêm tình huống mục 2 (khám phá)

Để làm rõ cho nội dung: Biện pháp thích ứng với sự thay đổi và ý nghĩa của thích ứng.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

6. Mẫu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán sách Kết nối tri thức

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn môn Toán năm học 2024 – 2025 ghi rõ nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào giảng dạy.

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KNTT

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Luyện tập chung

19

Ví dụ 2

Bỏ thay bằng ví dụ khác

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

20

Bài tập 1.13

Bỏ

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dậy và người học.

Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

58

Bỏ bài tập phần vận dụng

Thay bằng bài tập khác

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

64

Bài tập 3.30

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Hoạt động thực hành trải nghiệm

114

Pha chế nồng độ dung dịch theo yêu cầu

Bỏ và thay nằng hoạt động khác liên quan đế Toán

Liên quan đến kiến thức môn Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 19. Phương trình bậc nhất một ẩn

17

Bài tập 6.13

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

20

Bài tập 6.18

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Bài tập cuối chương VI

31

Bài tập 6.50

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Gen trội trong các thế hệ lai

123

Gen trội trong các thế hệ lai

Bỏ và thay bằng hoạt động TN khác liên quan đến môn Toán

Liên quan đến kiến thức Sinh học gây khó cho người dạy và người học

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương VI

23

Bài tập 18

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán Cánh Diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương I/tập 1

26; 27/Bài tập 7

Bổ sung rõ ràng là năng suất lao động của hai loại máy cắt cỏ là như nhau hay không?

Vì bài toán thực tế nên cần rõ ràng

Bài tập cuối chương I/tập 1

27/Bài tập 10

Bỏ dấu cách “500 g”

Có thể bỏ luôn bài tập 10

Vì phải ghi “500g”

Vì bên hóa có giải dạng này rồi.

HĐTN

Tìm hiểu Bảo hiểm xã hội/tập 1

45/Mục 3. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm y tế

Phần này hay, nên cắt nội dung Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6

Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6 thì hữu dụng hơn.

Bài 1. Hình trụ/tập 2

95/ dòng 2

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

7. Mẫu Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Kết nối tri thức

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường.

44

Bài 2. Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Bài 2. Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ phải đi đôi.

Với việc phòng chống

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 2. Thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống

14 - 20

Có 5 hoạt động và thêm hoạt động đánh giá, mỗi hoạt động có nhiều tình huống.

Giảm bớt nội dung.

không đủ thời gian thực hiện

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và

47

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ cảnh quan.

Chủ đề 6. Bảo vệ môi trường và cảnh quan

không đủ thời gian thực hiện

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Cánh Diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Xây dựng

Nhân cách

Cá nhân

35-36

Hoạt động 4 có 4 tình huống đóng vai

Bớt tình huống

Do có nhiều tình huống không đảm bảo thời gian.

Công việc

Gia đình

53-54

Mục 1. Chia sẽ cách tổ chức sắp xếp công việc trong gia đình.

Mục 4: Thực hiện giải quyết bất đồng

Trong quan hệ gia đình

Giảm bớt tranh ảnh

Giúp các em liên hệ thực tế đến bản thân và có quyết định phù hợp khi lựa chọn công việc trong gia đình

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

8. Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Tin học

Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Tin học 9 Kết nối tri thức

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Tin học
Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa môn Tin học 9

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;
Tổng Chủ biên/Chủ biên: Nguyễn Chí Công

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề

Trang 10, dòng 1, câu hỏi củng cố kiến thức ở mục 1.

KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt…

Bỏ dòng chữ KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là. Chỉ để từ Người dẫn dắt dư luận chủ chốt…

Không cần thiết và HS sẽ khó đọc.

2

Bài 6: Thực hành khai thác phần mềm mô phỏng

Từ trang 23 cả bài.

Bài thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong một bài học.

Chỉ học một trong các phần mềm của bài thực hành.

Trong tiết thực hành sử dụng nhiều phầm mềm trong cùng một thời gian sẽ gặp khó khăn cho HS khi thực hành.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tin học Chân trời sáng tạo

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Chân trời sáng tạo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;
Tổng Chủ biên/Chủ biên: Quách Tất Kiên

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 4: Phần mềm mô phỏng

Trang 10, dòng 1, câu hỏi củng cố kiến thức ở mục 1.

Các kênh hình, kênh chữ, đẹp, rõ ràng. Nội dung dễ hiểu.

Không

Không

2

Bài 13: Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết

Từ trang 78 (Cả bài)

Nội dung của bài học có hướng dẫn rõ ràng cách thực hiện giải quyết bài toán trên máy tính.

Không

Không

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tin học Cánh Diều

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Cánh Diều
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm;
Tổng Chủ biên/Chủ biên: Đỗ Đức Thái

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: các bước giải bài toán bằng máy tinh

Trang 84, mục c: Viết chương trình

Máy tính không hiểu được bản mô tả thuật toán bằng liệt kê các bước,…thành một chương trình Scratch như ở hình 4 thì máy tính có thể thực hiện được.

Cần giới thiệu phần mềm Scratch rõ ràng hơn.

Nội dung hơi khó hiểu. HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

Trang 85, mục d: Chạy thử chương trình

Một chương trình viết xong chưa chắc đã chạy được…ta cần chạy chương trình đã thử và sửa lỗi…

Cần có hình ảnh minh họa hướng dẫn học sinh chạy thử chương trình.

HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

9. Góp ý SGK Tiếng Anh 9 (9 sách)

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Global Success

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

Môn: Tiếng Anh

Bộ sách: Global Success

Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

I. Nội dung nhận xét:

1. Tiêu chí I: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Bộ sách chân trời sáng tạo 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

- Bộ sách phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương, sách có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, nội dung rõ ràng dễ hiểu.

II. Đánh giá chung:

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Friends plus - Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK mới lớp 9 môn tiếng Anh Discovery

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1

13

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Unit 1 2 3 4….12

12,22,32…..

Grammar: Part 1&2 dư thừa.Không logic

Nên cho thêm

Bài tập thì

Người đọc dễ hiểu

Unit 1-Leson 1

Trang 4+5

Cung cấp từ vựng trong 1 tiết nhiều

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

-Hs đỡ bị quá tải

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 I Learn Smart World

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 3

37

-Câu gián tiếp: (Bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp)

chưa đầy đủ.

Nên cung cấp chi tiết hơn bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Người học dễ hiểu.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

Unit 4. Tourism

Reading

thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 7. Urban life

Grammar

Nên đưa thì quá khứ tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Right on

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 2

Trang 41,61,83

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.Nhiều hình nền tối

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Trong mỗi đơn vị bài hoc (units) thiếu listening nhưng luyện tập grammar hơi nhiều

Nên cho thêm

listening và Giảm luyện tập grammar trong mỗi tiết

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 2. Natural Worders and Travel

Writing

Bớt số lượng bài tập đệm. Để còn thời gian để phần viết. Chủ đề bài viết đơn giản hơn

Học sinh đỡ quá tải và không đủ thời gian.

Chủ đề hơi khó với học sinh

Unit 6. English around the world

Reading

nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Think!

Xem trong file tải về.

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Explore English

Xem trong file tải về.

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Blogger Smarts

Xem trong file tải về.

Góp ý SGK môn tiếng Anh 9 Macmillan Motivate

Xem trong file tải về.

10. Góp ý SGK Âm nhạc 9

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Chân trời sáng tạo

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

MÔN : NGHỆ THUẬT- ÂM NHẠC

Họ tên: .......................................................

Đơn vị công tác: Trường THCS .................

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Chân trời sáng tạo) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tổng chủ biên: Hồ Ngọc Khải; Nguyễn Thị Tố Mai.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

CĐ3:

KHÚC

HÁT

BIỂN

KHƠI

22 đến 30

Logo hơi đậm

Điều chỉnh màu sắc cho phù hợp

Làm che mờ phần chữ

CĐ4:

TRÁI TIM NGƯỜI THẦY

24/ 4

Hát: Con đò thời gian

Khi tóc thầy bạc (Trần Đức)

Giai điệu, tầm cữ âm vực chưa phù hợp (Yêu cầu cao) với lứa tuổi học sinh

:ƠN NGHĨA SINH THÀNH

12,13,14

Ơn nghĩa sinh thành

Tên gọi của 1 số chủ đề phù hợp với các hoạt động ngoại khóa tuy nhiên các mạch nội dung trong mỗi chủ đề: thể hiện ở các bài học chưa hợp lý, chủ đề 1 thì có 2 bài, chủ đề 3 có tới 3 bài

Nếu trong 1 tháng thì sẽ bị lẻ về số tiết (bài dạy thực tế trên lớp), giáo viên khó bố trí thời gian thực hiện cũng như nội dung của tiết kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ sẽ khó trọn vẹn các mạch nội dung trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá.

:NHỊP ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

32/4

Hát: Khi vui xuân sang (Hát chèo, lời mới: Hoàng Anh)

Để lời nguyên bản

Giới thiệu hiệu quả nét đẹp giai điệu và lời ca về các bài chèo Việt Nam

:SẮC

XUÂN

QUÊ

HƯƠNG

39,40

Thực hành đọc nhạc số 3, bài đọc nhạc số 4.

Nên đưa những bài phù hợp với học sinh

Giai điệu, tầm cữ âm vực chưa phù hợp (Yêu cầu cao) với lứa tuổi học sinh

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Cánh Diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

MÔN : NGHỆ THUẬT- ÂM NHẠC

Họ tên: .......................................................

Đơn vị công tác: Trường THCS .................

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Cánh diều) - Nhà xuất bản Đại học Huế - Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Mục lục

Trang 63

- Bản tổng hợp liệt kê các chủ đề và các tiết, bài, mạch nội dung nằm cuối SGK.

- Bản tổng hợp liệt kê các chủ đề và các tiết, bài, mạch nội dung nên đưa đầu SGK.

- GV và HS dễ theo dõi cũng như có sự tổng quan cuốn sách.

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

MÔN : NGHỆ THUẬT- ÂM NHẠC

Họ tên: .......................................................

Đơn vị công tác: Trường THCS .................

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Kết nối tri thức và cuộc sống) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tổng chủ biên: Hoàng Long

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

CĐ2:

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Trang 14

Bài: Bảy sắc cầu vồng

- Nên đưa vào chủ đề 6) dịp 26/03.

- Trong chủ đề nên đưa bài hát: Nối vòng tay lớn.

- Bài cầu vồng và tên của chủ đề chưa phù hợp.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

11. Góp ý SGK Mỹ thuật 9

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

I. Nội dung nhận xét:

1. Tiêu chí I: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Bộ sách chân trời sáng tạo 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương Kiên Giang.

2. Tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

- Bộ sách phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương, sách có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, nội dung rõ ràng dễ hiểu.

II. Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

- Sách trình bày đẹp, nội dung phong phú hấp dẫn, các tiết được sắp xếp hợp lí phù hợp với mạch kiến thức, ngôn từ dễ hiểu.

* Hạn chế:

Nội dung góp ý:

Chân trời sáng tạo Bản 1:

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 4

16

Tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Sáng tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Tránh dùng từ dẩn đến cách hiểu đa nghĩa

Bài 9

40

Tạo hình nhân vật và sân khấu rối dây

Tạo hình nhân vật rối dây và sân khấu biểu diển

Để học sinh dể tiếp cận khi khai thác mục tiêu bài học

Bài 13

54

Hình minh họa “Mực khô”

Thay hình minh họa phù hợp hơn

Dể gây phản cảm với học sinh lớp 9

Chân trời sáng tạo Bản 2: Không có góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Không cần chỉnh sửa

....., ngày 6 tháng 11 năm 20...

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

Môn: Mĩ thuật

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

I. Nội dung nhận xét:

1. Tiêu chí I: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Bộ sách chân trời sáng tạo 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương Kiên Giang.

2. Tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

- Bộ sách phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương, sách có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, nội dung rõ ràng dễ hiểu.

II. Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

Sách trình bày đẹp, nội dung phong phú hấp dẫn, các tiết được sắp xếp hợp lí phù hợp với mạch kiến thức, ngôn từ dễ hiểu.

* Hạn chế:

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

8

Lựa chọn hình thức lưu trữ tư liệu phù hợp như: làm vựng tập, số hóa…

Thay chữ “ vựng tập” thành “ Bộ sưu tập”

Thuật ngữ “ vựng tập” ít thông dụng, HS sẽ cảm thấy khó hiểu

Bài 6

21

Thiết kế mĩ thuật sách

Thay bằng nội dung: Ứng dụng mĩ thuật trong thiết kế và minh họa sách

Không rõ nghĩa

Chủ đề 4

29, 31, 32

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 8

35,36

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 9

39

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Chủ đề 5

40

Gợi ý cách mô phỏng đồ vật bằng hình thức đắp nổi

Thay đổi hình thức thể hiện bằng vẽ màu hoặc chì…

Mô phỏng đồ vật( tranh tĩnh vật) bằng hình thức đắp nổi không phù hợp điều kiện thực tế nhiều trường học và ko phù

....., ngày 6 tháng 11 năm 20...

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Cánh Diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

Môn: Mĩ thuật

Bộ sách: Cánh Diều

Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

I. Nội dung nhận xét:

1. Tiêu chí I: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Bộ sách cánh diều phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương Kiên Giang.

2. Tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

- Bộ sách phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương, sách có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, nội dung rõ ràng dễ hiểu.

II. Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

Sách trình bày đẹp, nội dung phong phú hấp dẫn, các tiết được sắp xếp hợp lí phù hợp với mạch kiến thức

* Hạn chế:

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

05

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung và tìm tỉ lệ bộ phận

Thay đổi như thế để đảm bảo đầy đủ các bước dựng hình

Bài 4

15

Tên bài: Ý tưởng thiết kế thời trang

Tên bài: Em tập thiết kế thời trang

Đảm bảo tính thực hành, không dừng lại ở phần lí thuyết

Bài 7

30

Hình ảnh: Học hết mình, chơi nhiệt tình

Thay bằng hình trang trí khác

Tránh phản cảm, cổ súy thói ăn chơi trong trường học

....., ngày 6 tháng 11 năm 20...

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

12. Góp ý SGK lớp 9 môn Khoa học tự nhiên

Góp ý SGK Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:........................................................................................................

Đơn vị công tác: ............................................................................................................

Nội dung góp ý

- Bài tập vận dụng cho từng bài và bài tập ôn tập từng chủ đề còn ít.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 15. Năng lượng tái tạo

Trang 66 - 67

Nội dung về các dạng năng lượng trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Giảm bớt nội dung

Nội dung trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Một số phương pháp tách kim loại.

trang 78

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bỏ thí nghiệm này

Vì đã thực hiện ở bài 16. Tính chất của kim loại

Bài 21. Alkane

Trang 95

Chỉ có phản ứng đốt cháy alkane, thiếu phản ứng thế của alkane

Bổ sung phản ứng thế

Tính chất đặc trưng của liên kết đơn.

Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa thạch

Trang 141

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 14. Năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 15. Năng lượng tái tạo. Bài 23. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 47. Cơ chế tiến hóa.

Trang 204

Hình 47.2

Cỡ chữ trên hình quá nhỏ không đọc được

Chỉnh cỡ chữ to lên

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Khoa học tự nhiên 9 KNTT

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:...........................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

Nội dung góp ý

- Bài tập vận dụng cho từng bài còn ít.

- Chưa có bài ôn tập kết thúc từng chủ đề.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 18 Giới thiệu về hợp kim

Trang 98

Hình: 20.2, 20.3

Sản xuất gang,thép

Bỏ sơ đồ sản xuất gang trong lò cao

Gây khó khăn cho người dạy và người học.

Bài 23. Alkane

trang 109

tính chất hóa học của Alkane

bổ sung thêm phản ứng thế của Alkane

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của Alkane

Bài 26. Ethylic alcohol

trang 119

phản ứng cháy

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với oxygen

Phản ứng cháy là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

trang 120

phản ứng với Na

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với Na

Phản ứng thế với Na, K là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

Bài 27

trang 124

tính chất hóa học của acetic acid

tính chất số 5: phản ứng với đá vôi, thay đổi thành: phản ứng với muối

Acetic acid có thể tác dụng được với nhiều muối carbonate, không chỉ riêng đá vôi

Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu.

Trang 153

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 16. Vòng năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo. Bài 25. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 40 Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trang

Tang 175

Phần II

Cần bổ sung thêm nội dung .

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu

Bài 47

Cơ chế tiến hóa

Trang 205

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bỏ hình 47.3

Gây khó khăn cho người dạy và người học

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Khoa học tự nhiên 9 Cánh Diều

Bộ sách: CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 7. Định luật Ohm. Điện trở

Trang 43

Để làm giảm khả năng cản trở dòng điện của dây dẫn điện trong gia đình:

a) nên chọn dây dẫn nhôm hay dây dẫn đồng? Vì sao?

b) với cùng một loại dây, nên chọn dây có tiết diện nhỏ hay lớn? Vì sao?

Để làm giảm khả năng cản trở dòng điện của dây dẫn điện trong gia đình:

a) Nên chọn dây dẫn nhôm hay dây dẫn đồng? Vì sao?

b) Với cùng một loại dây, nên chọn dây có tiết diện nhỏ hay lớn? Vì sao?

Sửa lỗi chính tả, chữ cái sau ý hỏi phải viết hoa.

Bài 12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Trang 64

Máy biến thế có cấu tạo gồm hai cuộn dây dẫn quấn trên lõi thép kĩ thuật điện.

Máy biến thế có cấu tạo gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau quấn trên lõi thép kĩ thuật điện.

Bổ sung thêm đặc điểm của 2 cuộn dây quấn máy biến thế

Bài 34. Từ gene đến tính trạng

169

Đột biến gen

Đoạn 1 chưa chính xác

Đột biến gen chưa chắc đã dẫn tới biến đổi ở kiểu hình

Bài 35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể

172

Bộ nhiễm sắc thể

Thay hình 35.4 bằng hình ảnh bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác

Bộ nhiễm sắc thể của loài Mang Ấn Độ ở con đực mang các nhiễm sắc thể giới tính với 3 nhiễm sắc thể là XY1Y2 thuộc trường hợp đặc biệt chưa đề cập ở phần trên, gây khó khăn cho người dạy và người học.

Bài 36. Nguyên phân và giảm phân

178

Ứng dụng

- Xem lại tính chính xác của thông tin: “Nguyên phân là cơ sở của nuôi cấy mô, tạo ra các cơ quan cấy ghép như VÕNG MẠC”

- Ứng dụng của giảm phân ở các loài sinh sản hữu tính

- Câu hỏi ở hình 36.4 cần rõ ràng, tường minh hơn

- Sinh sản hữu tính có cơ sở là sự kết hợp của 2 quá trình là giảm phân và thụ tinh chứ không chỉ là giảm phân.

- Gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 38. Quy luật di truyền của Menđen

187

Phép lai hai cặp tính trạng

Câu hỏi 8a, b

Học sinh chưa có khái niệm về biến dị tổ hợp nên không thể trả lời được câu hỏi

Bài 41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống

196

Quy trình chuyển gen tạo thực vật biến đổi gen

Thay hình 41.1 hoặc giải thích rõ thể truyền sử dụng là Ti-plasmid được tách từ vi khuẩn đất và làm rõ giai đoạn gen mục tiêu được chuyển vào tế bào nhận (tế bào thực vật)

Gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 42. Giới thiệu về tiến hóa, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên

200

Khái niệm tiến hóa

Khái niệm tiến hóa diễn đạt chưa rõ ràng

Gây khó khăn cho người dạy và người học

Người góp ý

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
18 26.743
0 Bình luận
Sắp xếp theo