Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân (2 bộ sách mới)

Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân năm 2023-2024 bộ Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, bộ Cánh Diều đang tiếp tục được cập nhật. Mẫu góp ý SGK lớp 9 GDCD bao gồm lời nhận xét về nội dung bản mẫu SGK môn GDCD 9, đề nghị chỉnh sửa và lý do đề xuất nhằm đảm bảo chất lượng bộ SGk mới trước khi đưa vào giảng dạy chính thức năm học 2024-2025.

Sau đây là nội dung chi tiết, mời thầy cô tải file bản nhận xét SGK lớp 9 môn Giáo dục công dân để tham khảo và chỉnh sửa thuận tiện hơn.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDCD; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: ................................

Đơn vị công tác: Trường THCS ................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Từ bài 1 đến bài 10

Từ trang 6 đến trang 54.

Phần khám phá chưa có các tiêu đề liên quan đến nội dung bài học.

Cần bổ sung các tiêu đề ở phần khám phá.

Để hs dễ theo dõi và nắm bắt được nội dung bài học.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân Cánh Diều

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: GDCD; LỚP 9

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: ................................

Đơn vị công tác: Trường THCS .................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1. Sống có lí tưởng

Trang 6

1. Sống có lí tưởng và ý nghĩa của sống có lí tưởng.

Phần thông tin chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh minh hoạ (bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm) cho phần thông tin.

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trong thông tin.

Bài 2. Khoan dung

Trang 10,11,12

Khám phá.

1. Khái niệm, biểu hiện và giá trị của khoan

Thông tin 1 chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh Nguyễn Trãi phần thông tin

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật trong thông tin.

Bài 3. Tích cực tham gia hoạt cộng động

Trang 16

Khám phá

2. Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bổ sung thêm tình huống mục 2.

Để làm rõ cho nội dung: Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bài 7. Thích ứng với thay đổi

Trang 38

Khám phá

2. Biện pháp thích ứng với thay đổi và ý nghĩa của sự thích ứng

Bổ sung thêm tình huống mục 2 (khám phá)

Để làm rõ cho nội dung: Biện pháp thích ứng với sự thay đổi và ý nghĩa của thích ứng.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo