Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ (3 bộ sách mới)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ năm học 2023-2024 bộ sách KNTT, CTST, bộ sách Cánh Diều đang tiếp tục cập nhật. Năm học 2024-2025, Bộ SGK lớp 9 môn Công nghệ sẽ chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường THCS trên toàn quốc. Mời thầy cô tham khảo mẫu góp ý, nhận xét SGK lớp 9 dưới đây để có thêm ý tưởng, lời nhận xét những điểm chưa hoàn thiện, từ đó đưa ra góp ý cải thiện môn Công nghệ trọng tâm nhất.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức - Định hướng nghề nghiệp

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

Định nghĩa về sản phẩm lao động: Trực tiếp tạo ra các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, ….

Định nghĩa về sản phẩm cơ khí: Là sản phẩm được tạo ra từ các ngành cơ khí, kĩ thuật, ….

Làm rõ khái niệm về sản phẩm lao động.

Bài 2: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Trang 15, dòng 15

Công nhệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Sửa lỗi chính tả

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 18, dòng 6

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động…

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt nhu cầu lao động…

Sửa lỗi câu

Bài 4: Quy trình lựa chọn nghề nghiệp

Trang 29, dòng 28

đồi hỏi

đòi hỏi

Sửa lỗi chính tả

Bài 5: Dự án

Trang 34, dòng cuối

Trên trên

trên

Sửa lỗi câu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên:………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7

1. Ổ cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

2. Phích cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bài 5: Mạng điện trong nhà

Trang 24

Lập bảng tính toán chi phí lắp đặt

Lập bảng dự trù các dụng cụ, thiết bị cần sử dụng

Tính toán chi phí thuộc bước 3

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 44, dòng 7

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào cây giống được tuyển chọn bằng hình thức (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào phương pháp nhân giống (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Ứng dụng kiến thức Bài 2_Nhân giống vô tính cây trồng

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 45, dòng 15

Dưới ánh nắng trực xạ

Dưới ánh sáng trực tiếp

Học sinh dễ hiểu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức: Chế biến thực phẩm

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Chế biến thực phẩm

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2: Lựa chọn và bảo quản thực phẩm

Trang 13

Ngô (bắp): nên chọn bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô non; nếu hạt cứng, khô là ngô già.

Ngô (bắp): nên chọn ngô/bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô/bắp non; nếu hạt cứng, khô là ngô/bắp già.

Nếu chọn bắp thì kết quả là bắp và ngược lại

Bài 6:

Trang 58 - Luyện tập

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rang

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rán

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp rang có thể dùng rất ít hoặc không dùng chất béo. Ví dụ: rang ruối. Do đó, đề xuất phương án Rán sẽ phù hợp hơn.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ Chân trời sáng tạo

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Chân trời sáng tạo - Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 17,

Mục 2 - Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động Việt Nam hiện nay

- Dòng 4: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm dần.

- Dòng 10: Xu hướng nguồn cung lao động lớn hơn nhu cầu tuyển dụng, dẫn đến số người và tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động vẫn ở mức cao và chưa có xu hướng giảm

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Góp ý SGK lớp 9 môn Công nghệ Chân trời sáng tạo - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên:………

Đơn vị công tác: Trường THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 6 (câu hỏi 2)

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện bằng tay

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện

Vì Aptomat có chức năng đóng cắt bằng tay hoặc tự động

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7 (câu hỏi 3)

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện đi qua bóng đèn

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện.

Vì công tắc còn được sử dụng cho quạt, ổ điện di động,…

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 2.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo