Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí (3 bộ sách mới)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí (3 bộ sách mới: KNTT, CTST, CD). Năm học 2024-2025, lớp 9 sẽ thay SGK theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Nhằm giúp giáo viên sớm tiếp cận với bộ sách giáo khoa mới, đồng thời đưa ra những nhận xét, đánh giá hữu ích, đóng góp ý để cải thiện nội dung sách giáo khoa lớp 9 tốt nhất trước khi đưa vào giảng dạy, HoaTieu.vn xin chia sẻ Phiếu góp ý bản mẫu SGK lớp 9 môn Lịch sử Địa lý năm học 2023-2024. Mời thầy cô tải miễn phí Bản góp ý SGK lớp 9 môn Sử Địa tại bài viết.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRÍ THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Lich sử

Bài 2

Trang 34, 35

Mục 3 Sự hình thành CNPX

Cần trình bày nội dung gọn lại

Vì đã có lược đồ 2.6, thuận lợi để HS tìm hiểu

Lịch sử

Bài 8

Trang 60,65

Các lược đồ 83,84,85,86,87

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

Lich sử

Chủ đề 3

Trang 241

Hình 35

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

 

 

Phong chữ các bài rất khó nhìn

Điều chỉnh lại phong chữ Times NewRoman

Để dễ đọc hơn

Lịch sử

Bài 3

Trang 17

Hình 3.2

Cần trình bày đạm và rõ các mảng màu hơn

Dễ quan sát

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Trang 29

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

Thiếu lược đồ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.

Bổ sung lược đồ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.

Nhằm rèn kĩ năng sử dụng lược đồ khắc sâu nội dung bài học.

Lịch sử

Bài 6

Trang 30-31

Các hình, ảnh trắng đen,

cần lớn và rõ nét hơn

Để trực quan sinh động LS

Lịch sử

Bài 10

Trang 59

Mục 1

Nội dung cần gọn lại bằng các bảng liệt kê sự kiện LS

Giảm nhẹ thời gian khai thác kiến thức và dễ hiểu hơn.

Lịch sử

Bài 12

Trang 60

Lược đồ 12.1

Cần trình bày màu sắc đạm và rõ ràng hơn

Giúp HS dễ quan sát và tì hiểu

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Lịch sử Địa lí Cánh Diều

ĐƠN VỊ

TRƯỜNG THCS ................

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN : LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 9

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Lịch sử

Bài 5

Trang 21

Nét chính các PT Dân tộc, Dân chủ 1918-1930

Tạo thành bảng liệt kê tóm tắt các sự kiện theo mốc thời gian

Tập trung vào sự kiện thành lập Đảng

Cho gọn nội dung và giúp HS dễ nhớ và tư duy về lịch sử

Lịch sử

Bài 13

Trang 62

Lược đồ 13.5 ; 13.6

Cần tạo phông chữ lớn và màu đậm nét

Các đị danh xanh lợt

Giúp người đọc

đễ đọc trên lược đồ

Lịch sử

Bài 13

Trang 70

Đoạn trích của CT Hồ Chí Minh

Cần dặt trên phần ý nghĩa : Cần trình bày khổ chữ lớn và màu sắc rõ nét hơn

Tạo trực quan sinh động để làm sáng tỏ vấn đề LS

Bài 1: DÂN TỘC, GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ

Trang 108

Chưa có tháp dân số năm 1989 và năm 2021

Bổ sung tháp dân số

Học sinh dễ phân tích cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo giới tính.

Chưa có bài sự phân hóa lãnh thổ hình thành nên các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

Bổ sung bài sự phân hóa lãnh thổ hình thành nên các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm trước bài số 4 NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

Để học sinh làm quen dần với các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm và xác định sự phát triển và phân bố công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ trong lược đồ trí nhớ.

Bài 4: NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

Trang 116

Trang 120

Chưa có bảng thống kê các vùng kinh tế và cây công nghiệp được trồng ở mỗi vùng.

Chưa thể hiện được thực trạng về ngành thủy sản ở nước ta.

Lập bảng thống kê các vùng kinh tế và cây công nghiệp được trồng ở mỗi vùng.

Bổ sung những thuận lợi và khó khăn đối với ngành thủy sản hiện nay.

Dễ quan sát và phân tích sự phân bố cây công nghiệp ở mỗi vùng.

Học sinh nhận thức được thực trạng nguồn lợi thủy sản và có ý thức bảo vệ.

Bài 8. DỊCH VỤ

Trang 130

Trang 131, 133, 134, 135.

Chưa có biểu đồ cơ cấu ngành dịch vụ trong nền kinh tế.

Thiếu tranh ảnh về dịch vụ: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mai và du lịch.

Bổ sung biểu đồ cơ cấu ngành dịch vụ trong nền kinh tế.

Bổ sung hình ảnh về dịch vụ: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mai và du lịch.

Học sinh thấy được vai trò của ngành dịch vụ.

Kết hợp kênh hình và kênh chữ để học sinh rút ra kiến thức, tiếp thu bài học nhanh hơn

Bài 9. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

cho đến Bài 18. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trang 138 tới trang 191

Nội dung kênh chữ còn nhiều, không sinh động, thiếu tranh ảnh về các hoạt động kinh tế: nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của các vùng kinh tế.

Bổ sung tranh ảnh về các hoạt động kinh tế: nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của các vùng kinh tế

Kết hợp kênh hình và kênh chữ để học sinh rút ra kiến thức, tiếp thu bài học nhanh hơn và nhớ lâu hơn.

Chủ đề 1 đến chủ đề 3

Trang 200 đến trang 219

Nội dung kênh chữ còn nhiều, không sinh động, thiếu tranh ảnh thể hiện nội dung trong chủ đề.

Bổ sung tranh ảnh thể hiện nội dung trong chủ đề

Kết hợp kênh hình và kênh chữ để học sinh rút ra kiến thức, tiếp thu bài học nhanh hơn và nhớ lâu hơn

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 2.828
0 Bình luận
Sắp xếp theo