Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 tất cả các môn

Hoatieu xin chia các mẫu Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của tất cả các môn. Đây là các mẫu phiếu có sẵn tên sách, tên tác giả, các thầy cô chỉ cần tích chọn vào đồng ý của 1 trong 3 bộ sách mà mình muốn lựa chọn, tích dấu vào ô không đồng ý với hai bộ sách còn lại. Mời các thầy cô tham khảo và tải mẫu trong file tải về.

1. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng..... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tiếng việt 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cẩm Ly (đồng Chủ biên ), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Bùi Thanh Truyền.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Tố Ninh, Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà,

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng..... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

4.

Trần Diên Hiển ( Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân

Nhà xuất bản Đài học Vinh

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Đạo đức lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng..... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Đạo đức 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ Biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ Biên), Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tâm Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

3.

Huỳnh Văn Sơn ( Tổng Chủ Biên) Mai Mỹ Hạnh, Trần Thanh Dư,Nguyễn Thanh Huân,Lâm Thị Kim Liên,Giang Thiên Vũ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng..... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Lịch sử địa lý 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ Biên Phần Lịch Sử), Nghiêm Đình Vì (Tổng Chủ Biên Cấp Tiểu Học Phần Lịch Sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ Biên Phần Lịch Sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ Biên Phần Địa Lý ) Trần Thị Hà Giang (Chủ Biên Phần Địa Lý ), Đặng Tiên Dung,Đoàn Thị Thanh Phương

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Chung,( Đồng chủ biên),Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Trí Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ Biên Phần Lịch Sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ Biên Phần Lịch Sử)), Ninh Thị Hạnh,Nguyễn Thị Phương Thanh,Lê Thông(Tổng Chủ Biên Phần Địa Lý) Nguyễn Tuyết Nga(Chủ Biên Phần Địa Lý)

Phạm Thị Sen,Nguyễn Thị Trang Thanh

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

5. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Khoa học 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Vũ Văn Hùng, (Tổng Chủ Biên kiêm Chủ Biên), Phan Thanh Hà (Đồng Chủ Biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga,Đào Thị Sen,Triệu Anh Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ Biên), Lưu Phương Thanh Bình,Trần Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Mai Sĩ Tuấn (Tổng Chủ Biên), Bùi Phương Nga Chủ Biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 4
Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 4

6. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Tin học lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Chí Công ( Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với CS

2

Quách Tất Kiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh ( Đồng chủ biên) Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời ST (bản 2)

3

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên) Nguyễn Thanh Thủy ( Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Đỗ Thị Bích Ngọc.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

4

Lê Khắc Thành (Chủ Biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ Biên), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ngô Thị Tú Quyên, Vũ Việt Dũng.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

5

Cao Hồng Huệ (Chủ Biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm, Lê Minh Tuấn

Nhà xuất bản Đại học Vinh

6

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ Biên kiêm chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh

Nhà xuất bản Đại học Huế

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

7. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Công nghệ lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Công nghệ 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa , (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

8. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Giáo dục thể chất 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

9. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Âm nhạc lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Âm nhạc 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với CS

2.

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3.

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

10. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng..... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Mĩ thuật 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời ST

2

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với CS

3

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May | (Chủ biên), Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời ST

4

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

11. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Hoạt động trải nghiệm 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Lưu Thu Thủy, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

2.

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

3.

Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

12. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 4

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG TH ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng ... năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tiếng Anh 4

Tổ chuyên môn: Tổ 2+3

TT

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

Đồng ý

Không đồng ý

1

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ Biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ Biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 4 (I-learn Smart Start)

2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Quốc Tuấn,(Chủ Biên),Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. Phan Hà

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh 4

(Global Success)

3

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh 4 (Family and Friends - National Edition)

4

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.

Nhà xuất bản Đại học sư phạm

Tiếng Anh 4 (English Discovery)

5

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Đặng Ngân Giang

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TiếngAnh 4(Macmillan NextMove)

6

Đào Xuân Phương Trang (Chủ Biên), Nguyễn Thanh Bình, Phạm Nguyễn Huy Hoàng,Lê Nguyễn Như Anh, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 4 (Explore Our World)

7

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 4
(Phonics - Smart)

8

Võ Đại Phúc(Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 4
(Extra and Friends)

9

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên). Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Tiếng Anh 4
(Guess what!)

10

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Tiếng Anh 4
(Wondedful Wold)

Mỗi giáo viên chỉ chọn 1 sách giáo khoa bằng cách tích chéo (X) vào ô tương ứng ở cột Đồng ý; Các SGK không chọn tích chéo vào ô ở cột Không đồng ý.

NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN SGK

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hoatieu xin chia sẻ những mẫu Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của tất cả các môn. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.879
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo