Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học mà thầy (cô) đang công tác?

Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học? Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học là nền tảng để các em ý thức được đạo đức, hành vi, lối sống tốt cho các em. Hoạt động giáo dục này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục.

1. Lực lượng nào cần phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Lực lượng phải phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học là giáo viên, nhà trường, cha mẹ học sinh, xã hội.

Trong lực lượng này thì giáo viên, nhà trường và cha mẹ học sinh là những lực lượng giáo dục thường xuyên cho học sinh, còn xã hội là một lực lượng tạo điều kiện khách quan nên có tác động tích cực và tiêu cực đến các em.

Vì thế giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học là xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với cha mẹ giáo dục đạo đức, lối sống cho các em.

Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học mà thầy (cô) đang công tác?

Xem thêm: Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?

2. Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học mà thầy (cô) đang công tác?

Thầy cô thực hiện đánh giá theo hai tiêu chí yêu cầu của câu hỏi như sau:

2.1 Đánh giá về tần suất của các lực lượng trong giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học

Để đánh giá về tần suất của hoạt động giáo dục đạo đức lối sống ở trường tiểu học xét những khía cạnh như sau:

 • Nêu thời gian giảng dạy môn học liên quan đến đạo đức lối sống;
 • Nêu những hoạt động được tổ chức thường xuyên để giáo dục đạo đức, lối sống cho các em (như hoạt động về an toàn giao thông, hoạt động thiết thực về vệ sinh phòng chống dịch bệnh,...)
 • Nêu những chủ điểm được lồng ghép trong những giờ sinh hoạt của học sinh (như những vấn đề liên quan đến đạo đức, yêu thương bạn bè, thầy cô, kính trọng người lớn,...)
 • Thực hiện thông tin thường xuyên với phụ huynh học sinh để giáo dục các em tốt hơn nhất là những trường hợp học sinh có dấu hiệu bị lệch về đạo đức, lối sống để cùng phụ huynh giáo dục các em.
 • Kế hoạch thời gian thông báo cho phụ huynh về kế hoạch học tập thường xuyên của nhà trường, lớp học để phụ huynh hỗ trợ kịp thời.
 • Đánh giá các tình huống xảy ra cần giáo viên giải quyết trong mối quan hệ của học sinh.

Đưa ra đánh giá: Tần suất thực hiện công tác phối giữa các lực lượng trong giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học ở trường học khá thường xuyên và liên tục, kịp thời giải quyết và giáo dục những tình huống ứng xử của học sinh.

2.2 Đánh giá về hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học

Đánh giá vào hiệu quả phối hợp sẽ đánh giá dựa trên những điều đã đạt được và chưa đạt được trong thực tế.

- Giáo viên nêu nên những hiệu quả đã và chưa làm được;

- Đưa ra nhận xét:

 • Hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống của nhà trường hiện ở mức khá tốt, học sinh được giáo dục thường xuyên, liên tục nên có những ứng xử, hành vi tốt ở trong nhà trường và ở tại gia đình được phụ huynh phản ánh lại.
 • Tuy nhiên cũng có những tình huống, trường hợp chưa tốt trong quá trình phối hợp của giáo viên và phụ huynh như phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến tình hình của học sinh, khiến cho những phương hướng của giáo viên không đạt được hiệu quả; một số trường hợp không nắm bắt được tình hình ứng xử của học sinh bên ngoài trường học dẫn đến những hành vi sai lệch; trong một số tình huống giáo viên chưa có cách ứng xử giáo dục phù hợp với học sinh khiến cho các em bị bi quan, chán nản.

3. Thuận lợi và khó khăn của thầy cô trong quá trình thực hiện phối hợp giữa các lực lượng trong giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học

1. Thuận lợi:

 • Luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ nhà trường, cấp ủy cấp trên, các tổ chức xã hội.
 • Đa số học sinh tiểu học có nền tảng đạo đức lành mạnh, trong sáng.
 • Nhận được sự đồng thuận của nhà trường, của chính quyền địa phương và nhân dân...

2. Khó khăn:

 • Thực tế khi thực hiện, chủ yếu lồng ghép bài học đạo đức, lối sống cho học sinh vào nội dung các môn học khác.
 • Một số phụ huynh chưa thực sự tự giác phối hợp với thầy cô, nhà trường để giáo dục học sinh thường xuyên khiến hiệu quả chưa cao.
 • Thiếu chính sách khen thưởng, động viên với cá nhân, tập thể làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong trường học...
 • Cần có giáo viên chuyên về tư vấn tâm lý giáo dục học đường cho học sinh và đội ngũ làm giáo dục nhà trường...

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Dành cho giáo viên liên quan.

Đánh giá bài viết
28 48.342
0 Bình luận
Sắp xếp theo